กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Talent Mobility

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... (Talent Mobility) ได้ โดยถือเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงการขึ้นเงินเดือนได้ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด และได้จัดศูนย์อำนวยความสะดวกหรือ Clearing House ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... (Talent Mobility) ครม. เห็บชอบในเรื่องนี้แล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงพัฒนาระบบงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในระดับนึงแล้ว ...
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
...           2. Talent Mobility เป็นกลไกสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย เมื่อเอกชนเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้น จะเกิดความต้องการบุคลากรด้าน ...
ศุกร์, 03 เมษายน 2015
... 20 โครงการ เช่น ระบบฟาร์มอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดไหมสีเหลือง และมังคุด ภายในงาน Talent Mobility Fair 2015 25 ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
55. เดินหน้าประเทศไทย : Talent Mobility เพิ่มโอกาสการวิจัยและพัฒนา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
เดินหน้าประเทศไทย : Talent Mobility เพิ่มโอกาสการวิจัยและพัฒนา รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ แขกรับเชิญ : ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 24 มีนาคม 2015
... (สกอ.) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริม Talent Mobility โดยจะจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility (TM Clearing House) 4 แห่ง ได้แก่ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ...
จันทร์, 16 มีนาคม 2015
... • Talent Mobility (ทาเลนท์โมบิลิตี้) เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวขององค์ความรู้ที่อยู่กับบุคลากรในภาครัฐ ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนได้ โดยจูงใจให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐสามารถไปปฏิบัติราชการในภาคเอกชน ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป