กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐฯ ให้สัมภาษณ์ สกอ. เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการ “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน"

ดร.พิเชฐฯ ให้สัมภาษณ์ สกอ. เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการ “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน"

พิมพ์ PDF

 
     วันนี้ (9 เมษายน 2558) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกวีดิทัศน์สัมภาษณ์เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่น (Show case) และผลงานวิจัยที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการจับคู่ (Matching) ระหว่างนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษากับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำผลงานวิจัยไปต่อยอดขยายผลสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อไป โดยงานประชุมนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
 
 
     ดร.พิเชฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ การเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิจัยและนักเรียนทุนในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ครม. เห็บชอบในเรื่องนี้แล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงพัฒนาระบบงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในระดับนึงแล้ว แต่การลงทุนยังไม่มากพอ และวิธีที่จะช่วยให้ภาคเอกชนลงทุนมากขึ้นก็คือ การเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ 200% เป็น 300% การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ ส่วนด้านบุคลากรนักวิจัยและนักเรียนทุนที่ไปทำงานให้กับเอกชน ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงการขึ้นเงินเดือนได้ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ได้ย้ำว่า Talent Mobility จะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยกัน ทั้งนี้ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ในอนาคตเราจะได้เห็นเด็กไทยหันมาเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น”
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย
โทร. 0 2610 5337
 
เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป