กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Sustainable

ทั้งหมด 47 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
... 2559  หรือ เซต้า 2016 Sustainable Energy & Technology Asia 2016 (SETA 2016)” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
12. Clipping วท ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  Bangkok Post 1,2,3,4 Sustainable Energy & Technology ...
อังคาร, 22 มีนาคม 2016
... ESCAP) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (2030 Agenda for Sustainable Development) ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคาร ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
14. Clipping วท ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว The Nation 1B,4B NSTDA turns focus on sustainable ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... Food Innopolis โครงการความร่วมมือนวัตกรรมอาหารและความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ และการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างรัฐบาลนิวซีแลนด์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย ในหัวข้อ “Growing sustainable food value ...
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
... (Sufficiency Economy : An Approach to Sustainable Development) ซึ่งทางมูลนิธิ มั่นพัฒนาได้มาจัดแสดงที่สถานที่การประชุมด้วย ก็เป็นการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
... Growth) แต่เพียงด้านเดียว แต่ต้องคำนึงถึงผู้ด้อยโอกาสด้วย (Inclusive Growth) รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เราควรยึดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นเป้าหมาย แม้เป็นงานที่ยาก ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
...  3.3 คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยการวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืน (Sub-Committee on Sustainable Energy Research: SCSER)   3.3.1 ที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอโครงการใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสร้างความตระหนักในผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... ในSubcommittee on Sustainable Energy Research (SCSCER) รวมทั้ง จะเสนอแผนการจะจัดการประชุมครั้งแรกในการประชุม ASEAN-COST ครั้งที่ 70                    ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... 6. คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน (Subcommittee on Sustainable Energy Research: SCSER)           7. คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป