กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Bioplastics

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [Bioplastics, InnoBioPlast 2010]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
2. InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunuties Through Thailand’s Bioplastics Hub
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Bioplastics, InnoBioPlast 2010]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
3. สนช. - TIBA – กลุ่ม ปตท. เปิดงาน InnoBiopast 2013
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รวมถึงมุมมองทางด้านการตลาดและการลงทุน พร้อมนำไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า Think Bioplastics Think Thailand    ...
เสาร์, 26 มกราคม 2013
... “InnoBioPlast 2010 : Creating Global  Market  Opportunuties  Through  Thailand’s  Bioplastics Hub”  จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
5. InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunuties Through Thailand’s Bioplastics Hub
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล), Chairman of the Thai Bioplastics Industry Association Distinguished guests, participants, members of the media, ladies and gentlemen; Good morning to you all… [Welcome] ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
6. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ PLA
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
... อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพขึ้นในประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง เพื่อยึดครองความเป็นผู้นำ ในภูมิภาคและมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics Hub) อย่างครบวงจรในอนาคต ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
7. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... (Strategic Innovation Programme) ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (new wave industry) เพื่ออนาคต ประกอบด้วย อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics Industry) และธุรกิจเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture Business) ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
8. โครงการเชิงยุทธศาสตร์ : พลาสติกชีวภาพ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
... สนช. ได้สนับสนุนนักวิจัย และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยเข้าร่วมงานสัมมนา “4th European Bioplastics Conference 2009” และเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพในบริษัทเอกชนและสถาบันวิจัย ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
... สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ของคนไทยทุกภาคส่วน                 พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เป็นพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากพืช ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Bioplastics Industry Initiatives : Thailand’s Opportunity towards a Regional Bioplastics ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป