กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไฟป่า

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ไฟป่า และมลพิษต่างๆ ด้านความมั่นคง ในการติดตามพื้นที่บริเวณชายแดน ติดตามพื้นที่เพาะปลูกยาเสพติด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเล ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
... ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ไฟป่า โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)บูรณาการเทคโนโลยีอวกาศ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่ที่เกิดความร้อนสูงบริเวณจุดความร้อน ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ในฐานะหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำข้อมูลไปบูรณาการเพื่อบริหารจัดการไฟป่า ...
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
... เช่น งานสำหรับทันตกรรม เตียงสำหรับผู้ป่วยอัมพาต จีโนมทางการแพทย์ ข้อเข่าเทียม กลุ่มมั่นคงพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน โคมไฟส่งสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบคาดการณ์ความเสี่ยงการเกิดไฟป่า ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
... เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต เครื่องบินไร้คนขับหรือยูเอวี (UAV) แบบที่ดีมีความน่าสนใจ เครื่องบินดับไฟป่าที่สิงคโปร์ใช้แบบจำลองหรือแนวความคิด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะรัฐมนตรี ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... (เศษอาหาร)   105. ระบบจานสายอากาศเพื่อการติดต่อกับดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ 106. ระบบการคาดการณ์ความเสี่ยงการเกิดไฟป่า 107. อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง (VTOL UAV) 108. อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็กแบบ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
         กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมร่วมมือทุกหน่วยงานรับมือภัยแล้ง ส่งเทคโนโลยีดาวเทียมติดตามจุดเกิดไฟป่าทั่วประเทศ พร้อมใช้เทคโนโลยีนาโน ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
... (UAV) แบบที่ดีมีความน่าสนใจ เครื่องบินดับไฟป่าที่สิงคโปร์ใช้แบบจำลองหรือแนวความคิด เพื่อนำมาจัดแสดงให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมนิทรรศการดังกล่าว     ทั้งนี้ ...
อังคาร, 24 มีนาคม 2015
... อาทิ การบริหารจัดการเรื่องไฟป่า  การบริหารสิ่งแวดล้อม และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น      หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
... ศวภ.1 ครั้งนี้เพื่อสรุปผลงาน  วิเคราะห์ปัญหา และวางแนวทางในการปฏิบัติงาน การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงมาสู่ชุมชน เพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์จากเราให้ได้มากขึ้น เรื่องหมอกควันและไฟป่า ซึ่งเป็นวาระหลักของชาติด้วยเช่นกัน ...
พุธ, 17 กันยายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป