กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดเต็มนิทรรศการ พร้อมโชว์ครม.สัญจร จ.เชียงใหม่

กระทรวงวิทย์ฯ จัดเต็มนิทรรศการ พร้อมโชว์ครม.สัญจร จ.เชียงใหม่

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทย์ฯ จัดเต็มนิทรรศการครม.สัญจร โชว์ใช้แผนที่ดาวเทียมบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก แหล่งน้ำ ภัยพิบัติ ความมั่นคง พร้อมประกาศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์แห่งอาเซียนเชื่อมโยงท้องฟ้าทั่วโลก

 

 

     ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่ 2  ซึ่งกำหนดมีขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของแต่ละกระทรวงฯ ด้วย 

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำเสนอเทคโนโลยี ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือTHEOS-2 ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดเชิงพื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ครอบคลุมด้านการเกษตร ในการกำหนดพื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก วางผลิตและแปรรูป ตลอดจนติดตามการเพาะปลูก คาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจในและต่างประเทศ ด้านภัยพิบัติ ในการติดตาม วิเคราะห์ และป้องกันพื้นที่ประสบภัยทั้งด้านอุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า และมลพิษต่างๆ ด้านความมั่นคง ในการติดตามพื้นที่บริเวณชายแดน ติดตามพื้นที่เพาะปลูกยาเสพติด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรน้ำ ด้านผังเมือง ในการวางผังเมือง การเก็บภาษีการใช้ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง บริหารจัดการสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นที่ที่จำเป็น

 

     นอกจากนี้ ยังนำเสนอระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ซึ่งเป็นระบบที่มีการบูรณาการแผนที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายกระทรวงเข้าไว้ด้วยกัน ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิสารสนเทศของประเทศ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อกำกับ ติดตามและวางแผนการทำงานในอนาคต และพร้อมที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในงานด้านต่างๆ ได้

 

     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลหอดูดาวแห่งชาติ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ จึงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยนำเสนอภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของประเทศสำหรับการวิจัยและพัฒนาและการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เพื่ออนาคต หนึ่งในนั้น คือ หอดูดาวแห่งชาติ หรือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน อีก 5 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น แห่งแรกเปิดให้บริการแล้วเมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา คือ  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และแห่งที่สองก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2560 คือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  รวมถึง เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติของ สดร. ที่ตั้งอยู่ ณ ชิลี จีน ออสเตรเลีย และเม็กซิโก เชื่อมต่อท้องฟ้ารอบโลกให้คนไทยศึกษาเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชม. และท้ายสุดกับการเปิดตัวอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์รวมศิลปวิทยาการและนวัตกรรมดาราศาสตร์ของอาเซียน  ขยายเครือข่ายเชื่อมต่อกับนานาประเทศทั่วโลก โดยเราคาดหวังว่าหากอุทยานดาราศาสตร์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เชียงใหม่จะเป็นเมืองหลวงดาราศาสตร์ของไทย และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์ของชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป