กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไบโอเทค

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... (ไบโอเทค) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาชุดตรวจโปรตีน NS1 ไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที ในการรักษาหากรู้เรื่องของซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ที่ติดเชื้อในผู้ป่วย จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้ทันทีในการรักษา ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... โดยขอให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. เร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งให้กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ พร้อมกับดึงเกษตรกรในพื้นที่ให้มามีส่วนร่วม เพราะศวพก. มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
33. ไบโอเทค สวทช. ประสบความสำเร็จ พัฒนาชุดตรวจหามาลาเรีย
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล นักวิจัยห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนลีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.ไว ประทุมผาย นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. 10 ตุลาคม 2558  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และชุดโครงการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออก ผ่านเครือข่ายวิจัยหลายมหาวิทยาลัย เช่น ม.มหิดล จุฬาลงกรณ์ฯ ม.เชียงใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนห้องปฎิบัติการหน่วยวิจัยสารสนเทศ ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
36. Clipping วท ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH ไบโอเทคพัฒนาชุดตรวจหามาลาเรียสำเร็จ      ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
37. Clipping วท ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 25588
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 9 ไบโอเทคส่ง'รา'สู้เพลี้ยสีน้ำตาลถ่ายทอดเกษตรกรผลิต ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
... อุทัยพิบูลย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนและชีววิทยาโมเลกุลศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. และดร.ดนยา ปโกฏิประภา อาจารย์ประจำภาค วิชาเคมีและหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
39. ก.วิทย์ เตรียมจัดงานเสวนา "ปักหมุดไทยก้าวสู่ Nobel Prize"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดย  ดร.ชัยรัตน์  อุทัยพิบูลย์  นักวิจัยศูนย์ไบโอเทค สวทช.       ทั้งนี้ หากท่านใดประสงค์จะร่วมเดินทางไปกับคณะของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 14 ตุลาคม 2015
... ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด และเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ที่ทาง สวทช. โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป