กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไข้เลือดออก

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [10 ข่าวดัง, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, แถลงข่าว, 10 ข่าวดัง, อีโบลาไวรัส, แอนติบอดีต้านโรคไข้เลือดออก, ไฟโหมไหม้บ่อขยะสมุทรปราการ, เจาะส้มตำถาดอร่อย, แผ่นดินไหวเชียงราย, ทิชชู, จันทรุปราคาเต็มดวง, ลุยสำรวจขั้วโลกใต้, ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
2. กระทรวงวิทย์ฯ นำผลงานวิจัยสู่ประชาชนสู้ไข้เลือดออก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ไข้เลือดออก]  ...
พุธ, 04 กันยายน 2013
Tags: [ยุงลาย, ไข้เลือดออก]  ...
จันทร์, 29 กรกฏาคม 2013
Tags: [วัคซีน, ไข้เลือดออก]  ...
จันทร์, 21 กุมภาพันธ์ 2011
Tags: [ยุงลาย, ไข้เลือดออก, กำจัดยุงลาย, บีทีไอ]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... รู้ทันเหตุการณ์ไข้เลือดออก/อาหารสำหรับผู้สูงอายุ/ไบโอเซนเซอร์/กระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะสำหรับกรองแสงและความร้อน และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... ตัวอย่างเช่น การวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวทนน้ำท่วม ทนเค็ม และทนแล้ง การพัฒนาชุดตรวจโรคในสัตว์และพืชต่างๆ ทางการแพทย์ สวทช. ได้พัฒนาชุดตรวจโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติทางการแพทย์ ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
 
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
9. สวทช. งานวิจัย สู้ภัยไข้เลือดออก
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนา ลดการระบาดของยุงลายและไข้เลือดออก โดยมีผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ชุดตรวจไวรัสเดงกี่ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป