กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เวลามาตรฐาน

ทั้งหมด 14 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. “ก.วิทย์” ปรับเวลามาตรฐานอัตโนมัติ ส่งสัญญาณผ่าน FM ทั่วประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
Tags: [เวลามาตรฐาน]  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
2. วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ปรับเทียบเวลามาตรฐาน]  ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
3. บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, เทียบเวลา, เวลามาตรฐาน]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษา และนำข้อมูลโครงการตามพระราชดำริไปใช้ให้เกิดประโยชน์         สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดตั้งสถานีอ้างอิงพิกัดและเวลามาตรฐานประเทศด้วยระบบดาวเทียมนำทาง ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
5. สดร. เผยภาพดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 เข้าใกล้โลก 26 มกราคม นี้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เนื่องจากดาวเคราะห์น้อยมีการเคลื่อนที่เร็วมาก จึงเห็นดาวเคราะห์น้อยเคลื่อนที่ออกเป็นเส้น ตัดกับดาวเบื้องหลังซึ่งอยู่นิ่งกับที่ เวลาที่ระบุเอาไว้ในภาพเป็นเวลาเริ่มถ่ายภาพตามเวลามาตรฐานสากล (Universal Time) ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
6. BeiDou ASEAN Tour
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... GPS และ GNSS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเวลามาตรฐานของประเทศไทยจากสัญญาณดาวเทียม GPS จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้อำนวยการ China Satellite Navigation Office ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่        ...
พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
7. พิธีมอบ “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย” แด่ท่านเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลไปตามหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ...
พุธ, 02 ตุลาคม 2013
... ย้อนรอยสยามประเทศ เปิดประตูสู่โลกตะวันตก การเปิดรับวิทยาการ และการเริ่มต้นกำหนดเวลามาตรฐาน “หอนาฬิกาภูวดลทัศนัย” และ พระอัจฉริยภาพในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคา โดยมีไฮไลท์สำคัญเป็น  “เครื่องฉายดาว” ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
9. “ก.วิทย์” ปรับเวลามาตรฐานอัตโนมัติ ส่งสัญญาณผ่าน FM ทั่วประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
           กระทรวงวิทย์ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขยายช่องทางการให้บริการ ส่งเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านคลื่นวิทยุ FM จับมือกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ประเทศญี่ปุ่นการสามารถเข้าถึงเวลาได้ถึง 4 วิธี (1) การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านเวลาและความถี่ (2) วิธีการเปรียบเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางอินเตอร์เน็ต (3) วิธีการเปรียบเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ...
เสาร์, 21 สิงหาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป