กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

BeiDou ASEAN Tour

พิมพ์ PDF

 

           GISTDA และ China Satellite Navigation Office: CSNO จัดงาน “BeiDou ASEAN Tour” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านภูมิสารสนเทศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10 หรือ The 10th International Conference on ASIA GIS (ASIA GIS 2014) ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็นการเปิดตัวระบบดาวเทียมนำทางเป๋ยโต่วในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยภายในงานมีนิทรรศการด้านเทคโนโลยีดาวเทียมนำทางเป๋ยโต่ว แนวทางการประยุกต์ใช้งาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก CSNO และบริษัทเอกชนชั้นนำของจีน นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ (BeiDou Symposium) เรื่อง “BeiDou/GNSS Technology and Applications for Thailand” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน GNSS ทั้งหน่วยงานของไทยและจีน อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี GPS และ GNSS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเวลามาตรฐานของประเทศไทยจากสัญญาณดาวเทียม GPS จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้อำนวยการ China Satellite Navigation Office ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่        E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอมเรศ กลิ่นบัวแก้ว หมายเลข 092-012-8940

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป