กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

“ก.วิทย์” ปรับเวลามาตรฐานอัตโนมัติ ส่งสัญญาณผ่าน FM ทั่วประเทศ

พิมพ์ PDF

           กระทรวงวิทย์ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขยายช่องทางการให้บริการ ส่งเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านคลื่นวิทยุ FM จับมือกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ และ อสมท. ลุยโครงการถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบ FM/RDS ส่งสัญญาณออกอากาศทั่วประเทศ ใครมีเครื่องรับวิทยุซึ่งถอดรหัสสัญญาณได้สามารถเทียบเวลามาตรฐานได้เลย ข้อดีเวลาตรงกันทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงมาตรฐานแห่งชาติด้านเวลาได้ง่ายขึ้น
           สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโครงการ “ถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านสัญญาณวิทยุด้วยระบบ FM/RDS” เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงระบบเวลามาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้น
           โดยห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ มว. มีหน้าที่รักษามาตรฐานแห่งชาติด้านเวลาและความถี่ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้พัฒนารูปแบบการเข้าถึงเวลามาตรฐานให้เข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งาน โดยการนำเทคโนโลยีการปรับเทียบเวลามาตรฐาน (Time Synchronization) ผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM/RDS (Radio Data System) ทำการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานออกอากาศโดยผสมเข้ากับคลื่นความถี่หลักในตำแหน่ง RDS sub-carrier ซึ่งปัจจุบันมีสถานีวิทยุในโครงการดังกล่าวจำนวน 40 สถานีทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลา เป็นต้น สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถรับสัญญาณเพื่อปรับเทียบเวลามาตรฐานได้ผ่านคลื่น อสมท. FM 95.0 MHz และคลื่นวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ FM 102.5 MHz โดยสามารถดูแผนที่สถานีที่มีการถ่ายทอดเวลามาตรฐานผ่านระบบ FM/RDS เพิ่มเติมได้ที่ www.nimt.or.th
           สำหรับการรับสัญญาณเพื่อปรับเทียบเวลามาตรฐานนั้น จะต้องมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ FM ที่สามารถถอดรหัสสัญญาณ RDS ได้ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องรับดังกล่าวมีอยู่หลายชนิด เช่น เครื่องรับวิทยุในชุดเครื่องเสียง วิทยุติดรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ หรือนาฬิกาซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถถอดรหัสสัญญาณเวลามาตรฐานในระบบ FM/RDS ได้ (สามารถตรวจสอบได้จากผู้จัดจำหน่าย) เมื่อเครื่องรับดังกล่าวปรับความถี่ให้ตรงกับคลื่นวิทยุของสถานีที่ส่งสัญญาณเวลามาตรฐานในระบบ FM/RDS แล้ว เวลาภายในเครื่องรับจะถูกปรับให้ตรงกับเวลามาตรฐานประเทศไทยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะมีประโยชน์กับทุกภาคส่วน ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวลาเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การให้คิวในการขึ้น-ลงของเครื่องบิน การบันทึกเวลาทำงานของพนักงานถูกต้องได้ประโยชน์ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง หรือในภาคธุรกิจการสื่อสารที่คิดค่าบริการตามเวลาใช้งานจริงเป็นวินาที การทำธุรกรรมทางการเงินในตลาดหุ้นหรือการชำระค่าบริการ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ เช่น การวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ต้องอาศัยปัจจัยเรื่องความแม่นยำของเวลาเป็นตัวกำหนด เป็นต้น
 

- - - - - - - - - - - - - - -

 


ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา/นายเทพบดินทร์ บริรักษ์อราวินท์
เบอร์โทรศัพท์ 025775100 ต่อ 4226 และ 1337 เบอร์แฟกซ์ 025772859
อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป