กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เมล็ดพันธุ์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ม.แม่โจ้สร้างบัณฑิตด้านเมล็ดพันธุ์สู่บ้านเกิด    มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่ออนาคต สาขานวัตกรรมเพื่ออนาคต สาขานวัตกรรมเพื่อการเกษตร ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน  ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... ซึ่งต่อมาในปี 2543 ไบโอเทคได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดร.สมวงษ์ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่จะนำเทคโนโลยีดีเอ็นเอไปช่วยเหลือภาคการเกษตรในการให้บริการการตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้น ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
14. Clipping วท ประจำวันที่ 17 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 6 'YouthSpark Live' บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ไอทีรุ่นใหม่     ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... ซึ่งจะจัดทำระบบติดตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 1 ระบบ และอีก 3 โครงการที่ วท. รายงาน ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่พืชใช้น้ำน้อย/เพิ่มผลผลิตถั่วเขียว ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... ซึ่งการถ่ายโอนยีนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ เช่น การถ่ายโอนยีนที่ต้านทานสารปฏิชีวนะ เป็นต้น สำหรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากพืชดัดแปรพันธุกรรมนั้น อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากของเมล็ดพันธุ์ที่ดัดแปลงพันธุกรรมไปสู่สายพันธุ์ตามธรรมชาติ ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... 2 แสนบาท เห็นไหมครับ ถ้าทำนาอย่างเดียวจะได้ไหม 2 แสนบาท เริ่มแต่ยกร่องขึ้นแปลง วางสายระบบน้ำหยด ก็มีลงทุนเล็กน้อย คลุมพลาสติกแล้วเจาะหลุม หยอดเมล็ดพันธุ์ ปักไม้ไผ่ขึงตาข่ายให้ต้นแตงกวาเลื้อยขึ้นไป ลงทุน ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
... เช่น เมล็ดพันธุ์พืชไม่เพียงพอ สามารถแบ่งพื้นที่ปลูกเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะได้หรือไม่ และปัญหาปุ๋ยแพง   7) จะมีมาตรการแก้ปัญหาเครื่องจักรกลการเกษตรขาดแคลนอย่างไร เช่น จัดให้สหกรณ์การเกษตรมีเครื่องจักรกลให้เช่า ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... ไม่อยากให้ทุกคนไม่มีรายได้ ทุกคนต้องเสียหาย หรือมีหนี้สินเพิ่ม (4) อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการดูแลคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และ (5) การส่งเสริมด้านการตลาด เป็นต้น ดูทุกมิติเลย เพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดต่อหาความรู้จากส่วนราชการต่าง ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
20. Clippingวท ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 13 คอลัมน์ แวดวงของเรา วันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว    ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป