กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องดื่ม

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... SME ที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด กับ 6 หมวดธุรกิจ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ความงามและสุขภาพ, แฟชั่นและไลฟ์สไตล์, การศึกษาไอทีและเทคโนโลยี, ค้าปลีกและบริการ, อุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับประกอบธุรกิจมากกว่า ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในอัตราพิเศษสำหรับส่วนราชการที่อยู่ในเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และนอกจากการพิจารณาเลือกใช้บริการโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ควรพิจารณาสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
... อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง อาทิ เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป แยม เครื่องดื่มธัญชาติ ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
...  239. Coff Zo เครื่องดื่มจากเมล็ดกาแฟดิบ 240. หมูย่าง-ข้าวเหนียวพร้อมรับประทาน 241. Tea Vinegar Madi Kombucha Brand (Non Alcohol) 242. ชาอัญมณี (Gemstone Tea) 243. ชามะขามป้อมพร้อมชง / มะขามป้อมเม็ด ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
35. วท. ดึง “นวัตกรรมอวกาศ” สนับสนุน R&D ภายในประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมหลัก คือ เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม การบริการวิจัยและพัฒนา ปิโตรเลียม และอุปกรณ์เครื่องจักร จากแนวโน้มที่ดีขึ้นดังกล่าวจะส่งผลถึงความต้องการจ้างงานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มากขึ้น ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
... และเครื่องดื่ม  ระบุมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค   เหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ   ได้แก่  ภาวะโรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด  ภาวะโรคข้อ ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... 60% คิดเป็นงบประมาณกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีมากในการไปสู่เป้าหมายการลงทุนในการวิจัยพัฒนาร้อยละ 1 ของจีดีพี  ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมหลัก คือ เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... และเครื่องดื่ม กลุ่มของใช้  ของประดับ และของที่ระลึก กลุ่มผ้า และเครื่องแต่งกายกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ซึ่งได้รับความสนใจและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
39. คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... ไม่ควรใส่อาหารทอดร้อน ๆ ทันที - ไม่ควรอุ่น หรือปรุงอาหารที่บรรจุในภาชนะโฟมด้วยเตาไมโครเวฟ - หากจำเป็นต้องเก็บอาหารที่มีไขมัน หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาชนะโฟมควรรองหรือห่อด้วยกระดาษ หรือพลาสติกชนิดที่ใช้กับอาหารประเภทไขมันได้ ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
... ๆ มาใช้ เพื่อสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจแก่ชาวมุสลิมทุกคน ตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส หรือแม้กระทั่งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า รวมถึงภาคบริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป