กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ

วว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ

พิมพ์ PDF

 
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ระบุมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค   เหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ   ได้แก่  ภาวะโรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด  ภาวะโรคข้อ (เกาต์)  ภาวะโรคกระดูกพรุน  ภาวะโรคสมองและระบบประสาทพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการด้วยผลงานนักวิจัยไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
 
 
 
     นายยงวุฒิ   เสาวพฤกษ์   ผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะนำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆต้องให้ความเอาใจใส่ แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการดำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลสำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ ดังนี้
 
 
1.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวานทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักการผลิตอาหารพร้อมบริโภคที่มีการควบคุมปริมาณพลังงานทั้งหมดให้ได้ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ลดปริมาณน้ำตาล และปริมาณโซเดียมดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวอบปลาแซลมอน (Salmon baked rice) มีโปรตีนสูง พลังงานและโซเดียมต่ำ
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ปอเปี๊ยะลุยสวน (Thai herbs spring roll: por pier luisuan)มีไขมันและโซเดียมต่ำ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มน้ำลูกสำรองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม (Malvanuts herbal drink) ไม่มีแคลอรี่ มีส่วนผสมของลูกสำรอง ซึ่งช่วยในการควบคุมน้ำหนัก  นอกจากนี้ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ดังนี้ อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์แกงส้มผักรวม) อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง รสกระเทียม รสต้มยำ) เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มน้ำข้าวโพดผสมธัญหารสำเร็จรูป)
 
 
     2.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการโซเดียมต่ำ จากค่า RDI:Thai Recommended Daily Intakes (ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่) ปกติ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวปลากะพงเปรี้ยวหวานซอสกระเจี๊ยบ (Sweet and Sour Snapper with Rosella Sauce) มีปริมาณโซเดียม 73 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 10 ของ RDI) มีปริมาณโซเดียมต่ำกว่าสูตรปกติที่มีจำหน่ายในท้องตลาด มากกว่าร้อยละ 32 ให้พลังงานทั้งสิ้น 300 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม (Steamed Garlic Chives cakes with Ginger and Mushroom) มีปริมาณโซเดียม 160 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 7 ของ RDI)ซึ่งต่ำกว่าสูตรปกติที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าร้อยละ 43 ให้พลังงานทั้งสิ้น 91 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก)เป็นฟังก์ชันนัลฟู๊ดเป็นเส้นใยอาหารที่เป็นพรีไบโอติก (สารเบต้า-กลูแคน) ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ดังนี้  อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดต้มยำปลาทูน่า) อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ไก่จ๊อ และน้ำจิ้มดอกคำฝอย)เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีน)
 
 
3.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์) ทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการปริมาณพิวรีนต่ำ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ (Pineapple Fried Rice in Yellow Curry) ใช้วัตถุดิบที่ช่วยลดการอักเสบของข้อและมีปริมาณพิวรีนต่ำ ให้พลังงานและโซเดียมลดลงจากสูตรปกติ ร้อยละ 48 และ 66 ตามลำดับ ให้พลังงานทั้งสิ้น 340 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ขนมฟักทองผสมธัญพืช (Frozen)ให้พลังงานและไขมันต่ำ ใช้วัตถุดิบที่มีเบทาแคโรทีน ฟอสฟอรัสและวิตามิน ให้พลังงานและปริมาณไขมันอิ่มตัวลดลงจากสูตรปกติ ร้อยละ 12 และ 66 ตามลำดับ ให้พลังงานทั้งสิ้น 80 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: ชาขิงสมุนไพร สูตรขิงผสมดอกอัญชันและสูตรขิงผสมดอกคำฝอย ไม่มีน้ำตาล (no sugar) และไม่ให้พลังงาน (no calorie) โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มี antioxidant: anthocyanin, beta-carotene นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ดังนี้ อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์ผัดหมี่ข้าวกล้อง)  อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ขนมลูกเดือยเพื่อสุขภาพ) เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มสับปะรดไซเดอร์พร้อมดื่ม)
 
 
4.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวผัดผงกะหรี่หน้าปลานึ่ง (Steamed fish on Fried rice with curry) มีปริมาณแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง มีส่วนผสมของผงกะหรี่ซึ่งมีปริมาณแคลเซียมสูง สำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 160 กรัม ให้พลังงานทั้งสิ้น 210 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ข้าวเกรียบงาดำ (Black sesame chips)มีปริมาณแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส สำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 15 กรัม ให้พลังงานทั้งสิ้น 90 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มธัญพืชผสมงาดำ(Cereal beverage with Black sesame) มีสารอาหารโปรตีน เลซิทิน กรดแอมิโน รวมทั้งมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ไนอะซีน วิตามินบี 1 และ บี 2 วิตามินเอ และอี สำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 180 มิลลิลิตร ให้พลังงานทั้งสิ้น 80 กิโลแคลอรี่ นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ดังนี้ อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์บะหมี่งาดำซอสแกงเขียวหวาน) อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ซาลาเปาไส้ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง) เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มน้ำเห็ดลมผสมหญ้านางผงชงดื่ม)
         
 
     5.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาททำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวกล้องปลานึ่งสมุนไพร (Frozen) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยข้าวและธัญพืชที่ไม่ขัดสี มีใยอาหาร แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่เบต้าแคโรทีนวิตามินเอ วิตามินซี สังกะสี เซลีเนียม ไบโอฟลาโวนอยด์ และโพลีฟีนอล ให้พลังงานทั้งสิ้น 300 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : บัวลอยธัญพืชนมสด (Frozen) มีโปรตีน และไขมันต่ำ ประกอบด้วย นมพร่องไขมัน ใช้ทดแทนกะทิ มีโปรตีน แต่มีปริมาณไขมันต่ำ และใช้ธัญพืชจำพวกถั่วทดแทนแป้งข้าวเหนียวในสูตรปกติ เป็นการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระให้กับผลิตภัณฑ์ ให้พลังงาน 91 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มชาบัวบกพร้อมดื่ม มีสารต้านอนุมูลอิสระ ส่งผลให้ลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย และช่วยลดความเครียด นอกจากนี้ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ดังนี้อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเต้าหู้ปลาทูทรงเครื่อง)  อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบไส้ทูน่า) เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มถั่วเหลืองผงชงดื่ม)
 
 
 
“...ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุดังกล่าวจะช่วยชะลอและป้องกันภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆของผู้สูงอายุ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการรักษาพยาบาลและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จากการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับโรคต่างๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคของผู้สูงอายุไปยังตลาดต่างประเทศ และนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ วว. ได้วิจัยพัฒนาถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศต่อไป...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center วว. โทร. 0 2577 9300 หรือที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป