กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องจักรกล

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
...  สัปดาห์แรก เน้นจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนและ SMEs เช่น การเกษตร อาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น สัปดาห์ที่สอง เน้นผลงานด้านสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ...
จันทร์, 28 กันยายน 2015
... มหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมประชุมการสนับสนุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมในเวทีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียนและนวัตกรรมร่วม ครั้งที่ 3 (The ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
33. ก.วิทย์ฯ นำทัพลุยจีน โชว์ผลงานวิจัยและจับคู่ธุรกิจไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2558 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่าย เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื่อจับคู่ธุรกิจไทย-จีน และสร้างความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยโดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ์ ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
... โดยเฉพาะการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถเก็บเกี่ยวข้าว รถไถนา สินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อป ที่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปจัดแสดง ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
35. รมว.วิทย์ฯ เปิดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) กลุ่มเกษตร เช่น เกษตรกรรม (พืช-สัตว์) และเครื่องจักรกลทางการเกษตร อาทิ งานวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะของกรดเบสของอาหารสูตรรวมที่ต่างกันต่อการเพิ่มคุณภาพองค์ประกอบของเนื้อโค ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2015
...        26 มิถุนายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
... โดย สวทช. จะร่วมสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการมุ่งเป้าที่นักวิจัย สวทช. ดำเนินการร่วมกับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาปีละ 10 ทุน เป็นเวลา 5 ปี ใน 5 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ วิศวกรรมเครื่องจักรกลสุขภาพและการแพทย์ ...
พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015
... ซึ่งได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และบริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง ที่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้  ...
เสาร์, 06 มิถุนายน 2015
... เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นต้น     ทั้งนี้ภายในงานประกอบไปด้วยการสัมมนา  การนำเสนอบริการสนับสนุนอุตสาหกรรม การแสดงผลงานนวัตกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของหน่วยงานต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
40. เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... ชุดหัวเกี่ยวและระบบลำเลียงพัฒนามาจากเครื่องเกี่ยวนวดของประเทศทางแถบตะวันตก โดยนำชิ้นส่วนทั้งของเครื่องเกี่ยวนวด รถยนต์หรือเครื่องจักรกลต่างๆ มาดัดแปลง ส่วนชุดนวดและชุดทำความสะอาดดัดแปลงมาจากเครื่องนวดแบบไหลตามแกนของไทยซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงมาจากเครื่องนวดแบบไหลตามแกนของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ...
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป