กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ แถลงข่าวความพร้อมการจัด"งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs" และ"งานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย”

ก.วิทย์ แถลงข่าวความพร้อมการจัด"งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs" และ"งานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย”

พิมพ์ PDF

 

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับเอสเอ็มอีแบงก์  สนองนโยบายรัฐบาล แถลงความพร้อมการจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และงานสุดยอด SMEs  ของดีทั่วไทย ระดมผลงานนวัตกรรมและสินค้าดีเด่นดังทั่วไทยมาให้ชม ช็อป พร้อมให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อ SMEs  ครบเครื่องในงานเดียว 


        วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558  ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานตลาดนัดสินค้าชุมชน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ข้างทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 – 25 ตุลาคม 2558 และงาน“นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3 – 25 ตุลาคม 2558 
         นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าต่างๆ  ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆ มาจัดงานบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลซึ่งได้มอบหมายให้ส่วนราชการผลัดเปลี่ยนกันในแต่ละเดือนจัดกิจกรรมส่งเสริมดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา และกระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชน ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีในช่วงเดือนกันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ได้รับความร่วมมือจากเอสเอ็มอีแบงก์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” โดยจะเชื่อมโยงกับงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs  จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558  เวลา  17.00 น.  โดย  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ เวทีตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ข้างทำเนียบรัฐบาล
           ด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานภายใต้สโลแกน “นวัตกรรมไทยสร้างชื่อ เทคโนโลยีไทยสร้างชาติ วิทยาศาสตร์ไทยสร้างสุข” ใช้พื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร โดยนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กว่า 200 ผลงาน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยฝีมือคนไทย จากหน่วยงานในสังกัด   และเครือข่ายมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการในระดับ  SMEs ได้มีโอกาส รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงงานบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สามารถสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs  นอกจากนั้นเด็กๆ และเยาวชนจะได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมบนเวทีที่สอดแทรกสาระด้านวิทยาศาสตร์ และชมผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่ใช้งานได้จริงและ มีความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ ภายในสโลแกน “นวัตกรรมไทยสร้างชื่อ เทคโนโลยีไทยสร้างชาติ วิทยาศาสตร์ไทยสร้างสุข” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558  โดยแบ่งกิจกรรมสำคัญที่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์  กล่าวคือ

สัปดาห์แรก เน้นจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนและ SMEs เช่น การเกษตร อาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
สัปดาห์ที่สอง เน้นผลงานด้านสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นเซรามิก อาหาร
สัปดาห์ที่สาม เน้นผลงานเด่นด้านการแพทย์ เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารสุขภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
 
          นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังมีกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมต่อยอดการสร้างอาชีพ มากกว่า 23 หลักสูตร กิจกรรมความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์บนเวที สาระบันเทิง ตลอดจนการบริการให้คำปรึกษาและบริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั้งนี้นายสมชายกล่าวทิ้งท้ายว่า   การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการแสวงหาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และช่วยสร้างโอกาสการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ที่จะได้รับรู้ถึงการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาการดำรงชีวิตและสามารถสร้างอาชีพได้จริง
          
   
   

         นายสุรชัย  กำพลานนท์วัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า สำหรับงาน “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย”  ที่เอสเอ็มอีแบงก์จัดขึ้นในครั้งนี้ภายใต้คอนเซ็ป 4 พร้อมเสิร์ฟ  คือ 1.ของกินถูกปาก 2. ของฝากถูกใจ  3. เงินทุนหลากหลาย  และ 4. ตั้งตัวได้ในงาน  ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ครบเครื่องสำหรับผู้ที่มาช็อปมาชิมหรือมาซื้อของในงาน หรือต้องการองค์ความรู้ เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ จะเป็นจุดศูนย์รวมภายในงานเดียว

          เสิร์ฟที่ 1 ของกินถูกปาก เอสเอ็มอีแบงก์ได้ยกทัพสินค้าทั่วทุกภาคของเมืองไทยมาให้ได้ลิ้มลอง อาทิเช่น ปลาทูก้างนิ่ม กินได้ทั้งตัวของขึ้นชื่อจากแม่กลอง มะพร้าวไฮเท็คเปิดง่ายไม่ต้องใช้มีดจากสมุทรสงคราม โรตีกรอบและหมี่เบตงรสชาติถูกใจยกขึ้นมาจากจังหวัดยะลา ผลิตภัณฑ์นมแพะจากจังหวัดนครราชสีมา และในช่วงเทศกาลกินเจยังจัดให้มีสุดยอดอาหารเจรสชาติอร่อยมาบริการภายในงานด้วย

          เสิร์ฟที่ 2 ของฝากถูกใจ เอสเอ็มอีแบงก์ ได้ขนสินค้าดีเด่นจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมาลดราคากระหน่ำ เช่น จักรยานไฟฟ้า ในราคาที่ต้องแปลกใจ ผ้าซิ่นตีนจกจากอุตรดิตถ์ ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองจากจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งยังมีสินค้านวัตกรรม เช่น อ่างล้างหน้าหินอ่อนสังเคราะห์ จีวรกันยุง พร้อมทั้งยังได้พบกับสินค้าจากซุปตาร์ดาราที่จะมาออกร้าน อาทิ น็อต วรฤทธิ์ ป๋อ ณัฐวุฒิ และบอย พิษณุ นอกจากนี้ จะพบสินค้าที่ขนมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน เช่น  ไข่ไก่ น้ำมัน ข้าวสาร น้ำตาลทราย เป็นต้น

          เสิร์ฟที่ 3 เงินทุนหลากหลาย  มีเงินสะพัดพร้อมจัดเต็ม 102,005 ล้านบาท โดยเอสเอ็มอีแบงก์ พร้อมให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% ตามนโยบายรัฐบาลที่ช่วยผู้ประกอบการ SMEs วงเงิน 1 แสนบาท ให้ยื่นกู้ได้ภายในงาน  เติมทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการร่วมลงทุน วงเงิน 2 พันล้านบาท และสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยมีกองทุนสร้างเถ้าแก่ใหม่ 4 ล้านบาทที่พร้อมสนับสนุนนักศึกษาที่มีไอเดียเด็ดๆ ในการทำธุรกิจ รายละ 2 แสนบาท รวมถึงมีกองทุนคืนคนดี สู่สังคม  1  ล้านบาท นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะมีบริการตรวจเครดิตบูโรฟรีด้วยตลอดทั้งงาน

          เสิร์ฟที่ 4 ตั้งตัวได้ในงาน เอสเอ็มอีแบงก์ ได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ  SMEs  จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือ สสว. ที่จะมาช่วยเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และยังมีกระทรวงพาณิชย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. และ    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   พร้อมมาให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้มาร่วมงานนี้จะมีโอกาสในการเรียนรู้การสร้างตลาดรับคำปรึกษาด้านการออกแบบโลโก้ และการทำแพคเกจจิ้งให้ติดตลาด และยังได้ฝึกอาชีพจากสถาบันชั้นนำ  เช่น  สอนทำซูชิ  ทำวุ้นแฟนซี     ทำร้านกาแฟ  และมีธุรกิจแฟนไซน์  ให้ผู้สนใจทำธุรกิจมาติดต่อไปสร้างอาชีพในราคาไม่เกิน 2 แสนบาท 

          รองกรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวอีกว่า งานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย ที่เอสเอ็มอีแบงก์จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการครบเครื่องเรื่องเงินทุนสำหรับ SMEs ครบเครื่องเรื่องช็อป และครบเครื่องเรื่องแจก โดยตลอดงานมา   ทุกวันมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล โดยมีมูลค่าของรางวัลกว่า 3 แสนบาท 
 
          รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  กล่าวตอนท้ายว่า ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนี้  เพื่อชมชิม  ช็อป  สินค้าดี คุณภาพมาตรฐานที่เอสเอ็มอีแบงก์คัดสรรมาระดับ 5 ดาว ทั่วภูมิภาค พร้อมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำมาแสดงในงานนี้ด้วย
 
ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เอสเอ็มอี แบ็งก์ โทร.02 2654565-75
กลุมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร 02 333 3728  Call Center 1313
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
โทรศัพท์ 02333 3700 ต่อ 3727- 3732 โทรสาร 02333 3834
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
» ก.วิทย์ฯ เดินหน้า ‘โมเดลประเทศไทย 4.0’ ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับบริษัทซอฟแวร์ยักษ์ใหญ่
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» ปส. ร่วมกับ สทน. ขอเชิญร่วมสนุกและเรียนรู้เรื่องรังสี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป