กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. เตรียมจองพื้นที่ คลองผดุงกรุงเกษม จัดงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs

วท. เตรียมจองพื้นที่ คลองผดุงกรุงเกษม จัดงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs

พิมพ์ PDF
     วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อนำผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยไปจัดแสดง ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อส่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้ติดตามผลงานและเลือกซื้อนวัตกรรมของไทย ตลอดจนพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยคนไทย
     นายอลงกรณ์ เหล่างาม กล่าวว่า การจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs เป็นการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถเก็บเกี่ยวข้าว รถไถนา สินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อป ที่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปจัดแสดง ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
     ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การประชุมวันนี้ ได้เชิญหน่วยงานภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาร่วมหารือและกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำมาจัดแสดง โดยเบื้องต้นกำหนดชื่องาน(Theme) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ใช้พื้นที่จัดงาน 1,440 ตารางเมตร กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3 - 25 ตุลาคม 2558 โดยกลุ่มผลงานที่คาดว่าจะนำมาจัดแสดงประกอบด้วย ผลงานเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร/ผลงานเทคโนโลยีด้านสิ่งทอ/ด้านการแพทย์และสมุนไพร/ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนผู้พิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมเวทีเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการให้คำปรึกษา ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจบนเวทีกลางตลาดการจัดงาน ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกผลงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานสู่ สาธารณชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ
ภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834  
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

ประสานข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3924, 02 333 3927 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป