กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน รัฐร่วมเอกชนและมหาวิทยาลัย
 
 
    26 มิถุนายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แถลงผลสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบในโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 4 ชิ้น ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเห็นการผลักดันงานงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบเกลียว 3 ประสาน หรือที่เรียกว่าโมเดล Triple Helix 
 
 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรม  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนประสบความสำเร็จในการสร้างสรรคเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ประเทศต่างได้ โดยตัวอย่างของความสำเร็จในวันนี้คือเทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบที่พัฒนาโดยคนไทยทั้ง 4 ชิ้น ได้แก่ ผลงานชิ้นแรกเป็น ชุดเครื่องจักรระบบล้างและปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติกสำหรับการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นผลงานที่ร่วมทุนวิจัยและพัฒนากับบริษัท วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา จำกัด ในการพัฒนาชุดเครื่องจักรสำหรับการล้างขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ และชุดเครื่องจักรสำหรับการปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก ซึ่งสามารถล้างขยะพลาสติกและปั่นแห้งพลาสติกในเครื่องเดียวกัน มีกำลังการผลิต 3-5 ตัน/วัน ซึ่งหากนำเข้าจะมีราคาประมาณ 12-15 ล้านบาท แต่ผลงานที่พัฒนาโดยคนไทยนี้จะตั้งขายด้วยราคาเพียง 5 - 8 ล้านบาท 
 
        ผลงานชิ้นที่ 2 เป็นการพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ของไทยโดยความร่วมมือกับ บริษัทอกรินโนเวท จำกัด ในการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและระบบจ่ายวัคซีนในโรงเรือนระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ สามารถเลือกบันทึกค่าอัตราการจ่ายอาหารเทียบกับน้ำหนักไก่ที่ได้เพื่อเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการให้อาหารไก่ตลอดระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อไก่ สามารถลดต้นทุนการนำเข้าได้มากกว่าสองเท่าต่อโรงเรือน  ผลงานชิ้นที่ 3  เป็นของบริษัทอกรินโนเวท จำกัด อีกเช่นกัน เป็นเครื่องจ่ายวัคซีนที่สามารถให้วัคซีนแก่การเลี้ยงไก่ถึง 22 ล้านตัว/สัปดาห์ สามารถจัดจำหน่ายได้ในราคา 14,500 บาท/โรงเรือน เทียบกับราคานำเข้าที่ประมาณ 34,000 บาท/โรงเรือน  และผลงานชิ้นสุดท้ายเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด คือ ระบบลิฟท์โดยสารก่อสร้างขนาดใหญ่บรรทุกน้ำหนักได้ 2 ตัน ประหยัดการนำเข้าได้ 2 ล้านบาทต่อชุด 
 
           สำหรับ โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่านั้น  เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  ทำให้ลดการวิจัยพัฒนาแบบลองผิดลองถูก เป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนแบบครึ่งต่อครึ่ง ที่ผ่านมามีการร่วมทุนมากกว่า 640 ล้านบาท สนับสนุนโครงการมากถึง 125 โครงการ และก่อให้เกิดมูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมถึง 3 - 4 เท่าของการลงทุน หรือประมาณการเป็นมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาท โดยมีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการมากกว่า 3,500 คน แล้ว
 


ข่าวโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» “พิเชฐ” เผยผลสำเร็จหลังเยือนญี่ปุ่น องค์กรวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเพิ่มลงทุนงานวิจัยในไทย หนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ สานฝันโครงการฟู๊ดอินโนโพลีส
» วท. รุกสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์รับ AEC ผุดเวทีแข่งขัน – ค่ายวิทย์เพื่อเยาวชนอาเซียน
» วท. แถลงผลงาน 6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็นข้อต่อ เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
» สวทช. จับมือ สอน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์"
» มหาดไทย ผนึก ก.วิทย์ฯ แถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป