กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตรกรไทย

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
1. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 14 ตุลาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
Tags: [คลิป, เดินหน้าประเทศไทย, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรกรไทย]  ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ เป็นของตนเองไว้ใช้งานในภาคการเกษตร โดยมีรูปแบบใช้ติดพ่วงและใช้กำลังจากรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ (Tractor-mounted Equipment) ซึ่งจะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวพืชสวนของเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
3. โครงการการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจเกิดขึ้น เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวพืชสวนของเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี       ข่าวโดย : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เผยแพร่ข่าว ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... แต่ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนในประเทศ ทำให้นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนในประเด็นของการพึ่งพาตนเอง (Self Sufficiency) ยังคงความสำคัญกับสภาพวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในภูมิภาคต่างๆ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... สนช. ผู้ประกอบการ และเกษตรกรไทย จะสามารถเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะกระจายไปในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
6. Clipping วท ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ไทยโพสต์ 7 กรมส่งเสริมการเกษตรชี้ องค์ความรู้ด้านดินและปุ๋ยช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุนการผลิต   ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
7. Clippingวท ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ผู้จัดการรายวัน 2 แนะเกษตรกรไทยเร่งปรับตัว ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2015
... 20,000 ล้านบาท เรามีผลงานด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืนกว่า 510 โครงการ จนถึงวันนี้เราต้องขับเคลื่อนเชื่อมโยงงานวิจัยเหล่านั้น ให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียที วันนี้เกษตรกรไทยต้องเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
9. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 14 ตุลาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
เดินหน้าเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย    ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
  เพิ่มรายได้-ลดการนำเข้าต่างประเทศ ที่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา              ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป