กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน โครงการการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์

โครงการการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์

พิมพ์ PDF

 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมเเถลงข่าวความสําเร็จ "รถกระเช้าอเนกประสงค์"  


รถกระเช้าอเนกประสงค์

   สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสํานักส่งเสริมเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทพงศ์พัฒนกิจ ก่อสร้าง จำกัด ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ด้านการเกษตร "รถกระเช้าอเนกประสงค์" โดยกําหนดเเถลงข่าวภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว   จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นี้

 

        ทั้งนี้ "รถกระเช้าอเนกประสงค์"  เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในการเก็บเกี่ยวพืชสวนหรือผลไม้ก็น่าจะช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการเก็บเกี่ยว ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญ ลดปัญหาค่าจ้างแรงงาน ลดปัญหาอันตรายเนื่องจากการพลัดตกในขณะทำการเก็บเกี่ยว ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจเกิดขึ้น เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวพืชสวนของเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี
 

 

 


ข่าวโดย : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

เผยแพร่ข่าว : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

 

E-Mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป