กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ออนไลน์

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. Clipping วท ประจำวันที่ 25 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  7,10 แปรรูปข้าวหอมสู่ผงขัดหน้า แบรนด์"กุลา"มุ่งขายออนไลน์    ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
... และยังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจไปจนถึงวันที่ 13 กันยายนนี้ ขอให้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลด้านล่างนี้ด้วย(สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่www.oneyoungworld.com/thai-young-leaders หรือ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/oywbangkok) ...
อาทิตย์, 13 กันยายน 2015
... ผู้จัดการออนไลน์ เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :  pr@most.go.th ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... ด้วยเทคนิคคู่ควบ HPLC-ICP-MS โดยทำการแยกรูปฟอร์มของสารหนูผ่านเครื่อง HPLC และเชื่อมต่อด้วยเครื่องตรวจวัด ICP-MS แบบออนไลน์ ซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถรายงานผลการวัดในระดับที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 8 % จัดเป็นก้าวแรกและเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับงานวิเคราะห์รูปฟอร์มของธาตุในภูมิภาค    ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
55. Clipping วท ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 12 สปสช.แนะลงทะเบียนออนไลน์เข้างานนวัตกรรมการแพทย์    ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2015
... อาจใช้โลกออนไลน์มาช่วยเพราะสังคมปัจจุบันกำลังก้าวสู่สังคมดิจิตอล ต้องทำกิจกรรมซีเอสอาร์ หรือกิจกรรมที่องค์กรแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาคม มีตัวอย่างจากหลายประเทศที่ได้มีการจัดตั้งกองทุน ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
... ครอบคลุมเกือบทุกสาขา จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยมีการเรียนแบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต    ...
... (มอก.) ด้านการเกษตร (มกอช.) ด้านอาหาร (อย.) ฯลฯ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร สามารถทำรายการส่งตัวอย่างทดสอบ และตรวจสอบติดตามการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์เดียว โดยจะเปิดตัวให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป