กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการบทเรียนออนไลน์

บริการบทเรียนออนไลน์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอิเลิร์นนิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในทุกระดับ  มีการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาต่างๆ มากกว่า 100 วิชา ครอบคลุมเกือบทุกสาขา จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยมีการเรียนแบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

 ซ่อนร่างพร่างกาย

พิมพ์ PDF

กิ้งก่ามีผิวหนังใส  ภายใต้ผิวหนังมีชั้นของเซลล์ซึ่งบรรจุสารสีเหลือง สีดำ  และสีแดงไว้ภายใน  การขยายตัวและหดตัวของเซลล์ใต้ผิวหนังนี่เองที่ทำให้กิ้งก่าเปลี่ยนสี  เชื่อหรือไม่ว่าสภาวะทางอารมณ์ของกิ้งก่าเป็นตัวกระตุ้นเซลล์สีเหล่านี้ อารมณ์โกรธทำให้สีของกิ้งก่าเข้มขึ้น ถ้ามันตื่นเต้นหรือหวาดกลัว สีจะอ่อนลงและปรากฏเป็นจุดสีเหลืองตามผิวหนัง สีของกิ้งก่าจะเข้มขึ้นเมื่อโดนแสงแดดร้อนแรง และเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูงแต่ไม่มีแดด ในความมืด สีของมันจะจางลงจนเป็นสีครีมละมีจุดสีเหลือง

อ่านเพิ่มเติม...
 

พยากรณ์อากาศ 1

พิมพ์ PDF

ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ    1. ตรวจสภาพอากาศ โดยสถานีตรวจอากาศบนบกหรือทะเล จะตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศ ความชื้น ความกดอากาศ ลม เมฆ หยาดน้ำฟ้า ทัศนวิสัย บอลลูนตรวจสภาพอากาศจะนำเครื่องมือที่จะทำการวัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ และความชื้นไปสู่ชั้นโทรโพสเฟียร์และสตราโตสเฟียร์ ดาวเทียมตรวจสภาพอากาศจะอยู่ในชั้นเอกโซสเฟียร์ และสามารถถ่ายภาพพื้นผิวโลก เมฆ และพายุ ส่งข้อมูลมายังสถานีรวบรวมข้อมูลได้

อ่านเพิ่มเติม...
 

พยากรณ์อากาศ2

พิมพ์ PDF

การพยากรณ์อากาศ  หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต การที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ประการที่สองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้ายคือความสามารถที่จะผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้น เข้าด้วยกันเพื่อคาดหมายการ เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม...
 

โลกสีเงิน

พิมพ์ PDF

เงินตรา เป็นสื่อกลางที่สำคัญสำหรับการติดต่อซื้อขายสินค้ามาตั้งแต่อดีตกาลโดยเข้ามามีบทบาทใช้ทดแทนการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยวัตถุสิ่งของ และเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมากยิ่งขึ้น เงินตรา จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการใช้วัตถุตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย โลหะมีค่า อัญมณี มาเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...
 

เจื้อยแจ้วเสียงใส

พิมพ์ PDF

นกเป็นกลุ่มที่น่าตื่นตาตื่นใจและหลากหลายของสัตว์ นกรู้จักกันดีที่สุดสำหรับความสามารถในการบินมีเปรียบในคำสั่งของพวกเขาฟ้า Albatrosses เหินไกลกว่าทะเลเปิด, hummingbirds เลื่อนเคลื่อนไหวอยู่กลางอากาศและฝูงนกอินทรีลงไปจับเหยื่อกับระบุความถูกต้อง แต่นกเป็นผู้เชี่ยวชาญ aerobatic บางชนิดเช่น kiwis และ penguins, สูญเสียความสามารถในการบินนานมาแล้วแก่ชีวิตเหมาะสมกับที่ดินหรือน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 18
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป