กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อย.

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
1. ของผมมี อย.ครับ
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
Tags: [อย., พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร]  ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
2. Clippingวท ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 27 คอลัมน์ SCIWATCH อย.-สวทช. ตรวจรับรองเครื่องมือแพทย์       ...
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ไทยโพสต์ 4 อย.ร่วม'สวทช.'พัฒนาสมรรถนะ'เครื่องมือแพทย์'  ...
พุธ, 17 สิงหาคม 2016
... แบบครบวงจร อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย. สมอ. สยามพิวรรธน์ ไทยเบฟ  SCG Chemical ปตท. ททท.  หลังพบมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกินความคาดหวังกว่า 1,000 ราย   ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
5. วว. จัดอบรมส่งเสริมความรู้สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...                 9. มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพร เพื่อการจดแจ้ง อย. เสริมธุรกิจผลิตสู่เชิงพาณิชย์และก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ       ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
6. ของผมมี อย.ครับ
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
บทความเรื่อง ของผมมีอย.ครับ   บทความ ๗๕/๒๕๕๙  วีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ___________________________________________________________ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
7. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  การขอมาตรฐานเลข อย. ผลิตภัณฑ์ OTOP การสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม เป็นต้น   2.การประชุมหารือผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี   3.OTOP STI ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ อาทิ ยกระดับสินค้า เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบรรจุภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การขอมาตรฐานเลข อย. ผลิตภัณฑ์โอทอป การสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
9. Clipping วท ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 1,11 'มาร์ค-สุเทพ'ไม่ผิด มติป.ป.ช.สลายแดงตามหน้าที่ปล่อย.     ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
... คือ กาแฟผสมน้ำตาลโตนด “Deris” เจ้าแรก และเจ้าเดียวที่ใช้ความหวานจากน้ำตาลโตนด ผสมผสานกับกาแฟให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างจุดเด่นให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน อย. และ ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป