กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Clippingวท ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
เดลินิวส์
15
ไทยรัฐ
1,12,13,15
มติชน
1,9
เดลินิวส์
1,9,2
โพสต์ทูเดย์
B10
ประชาขาติธุรกิจ
17,21
มติชน
7
แนวหน้า
21
โพสต์ทูเดย์
B4
กรุงเทพธุรกิจ
27
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
ผู้จัดการรายวัน
15
บ้านเมือง
6
โลกวันนี้
12
เดลินิวส์
14
แนวหน้า
21
มติชน
7
กรุงเทพธุรกิจ
1,5
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
21
ผู้จัดการรายวัน
5
โพสต์ทูเดย์
A7
The Nation
10B
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
16

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
กรุงเทพธุรกิจ
2
โพสต์ทูเดย์
B4
มติชน
12
The Nation
1B,5B
ฐานเศรษฐกิจ
37
กรุงเทพธุรกิจ
27
โพสต์ทูเดย์
B11
ไทยรัฐ
15
Bangkok Post
2
โพสต์ทูเดย์
A6
แนวหน้า
12
ฐานเศรษฐกิจ
22

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป