กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. จัดอบรมส่งเสริมความรู้สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

วว. จัดอบรมส่งเสริมความรู้สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

พิมพ์ PDF

 

               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 โดย กองจัดการความรู้  ศูนย์ความรู้ วว. ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรที่จะจัดอบรมได้แก่ 

               1. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน และแชมพูสมุนไพรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

               2. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า และสบู่เหลวสมุนไพรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

               3. การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

               4. เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) : สร้างงาน สร้างอาชีพ

               5. การผลิตและแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (ตามฤดูกาล)

               6. การผลิตและแปรรูปน้ำผลไม้พร้อมดื่ม

               7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหย 

               8. กระบวนการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

               9. มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพร เพื่อการจดแจ้ง อย. เสริมธุรกิจผลิตสู่เชิงพาณิชย์และก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

               10. เทคนิคการจัดประชุมและจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

               11. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

               12. การสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานอย่างมี  ประสิทธิผล 

               13. Innovative Thinking : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม  

               14. การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง    

               15. ศิลปะการบริการเชิงรุก เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

               16. เสริมทักษะ สร้างเทคนิคการนำเสนออย่างเหนือชั้น (The Enhancement for Presentation Technique) 

               17. เสริมทักษะวิทยากรมือใหม่ : Train the Trainer 

               18. การวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

               19. เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการและวารสารทางวิชาการ   

               20. การลดขั้นตอนการทำงาน ลดความสูญเปล่าด้วยเทคนิค  Lean-VSM  

               21. เสริมทักษะการทำงานและบุคลิกภาพในงานเลขานุการ 

               22. เทคนิคการวัดและประยุกต์ใช้ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

               23. การสอนงานและเทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching & Listening)

               24. การนำเสนอบทความสู่เวทีสาธารณะ และการเขียนเพื่อการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ

               25. Benchmarking เพื่อการพัฒนางาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.most.go.th/main/files/หลักสูตรฝึกอบรม ก_ค__-ก_ย_59.doc

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  กองจัดการความรู้  ศูนย์ความรู้  

โทรศัพท์ 0 2577 - 9083, 0 2577 - 9082    มือถือ  089-813 4127

โทรสาร 0 2577 – 9083, 0 2577 - 9084     E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


เผยแพร่โดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป