กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ห้องเรียน

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. Clipping วท ประจำวันที่ 10 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  18 'ห้องเรียนหม่อนไหม' จากรั้วโรงเรียน สู่โลกธุรกิจ      ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
    ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
43. Clipping วท ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย) 12 เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน      ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
... หรือ Kamnoetvidya Science Academy : KVIS นั้น  เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยภาคเอกชน มีจุดเด่นสำคัญ คือมีการจัดการศึกษาแบบวัดตัวตัด หรือการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดห้องเรียนเพียง ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
... ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์แล้ว อพวช. ยังได้ขยายฐานความรู้สู่ทุกภูมิภาคด้วยการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
46. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...      กรุงเทพธุรกิจ 5 ห้องเรียนสู่สังคม'BU ...
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
...       นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “การปฏิรูปการศึกษาไทยจะสำเร็จได้ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนในห้องเรียนที่ช่วยให้เด็กไทยได้คิดวิเคราะห์เป็น ...
ศุกร์, 03 เมษายน 2015
...    กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน       ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
... ความรู้ จากภาพความคุ้นเคยบนกระดานในห้องเรียน ไปยังพื้นที่โรงพยาบาลที่คณะทำงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกับโจทย์จริง พื้นที่พัฒนางานของบริษัท สุพรีม การสร้างความเข้าใจกับกลุ่มงานต่างๆ ที่ TCELS หรือแม้กระทั่งพื้นที่การประชุมเชิงวิชาการต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015
... อาทิ บ้านนักวิทย์น้อย มหาวิทยาลัยเด็ก สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) นักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ  พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ...
พุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป