กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. รุกสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอาเซียน นำทัพ 10 หน่วยงานจัดคาราวานวิทย์สานสัมพันธ์ไทย – สปป.ลาว

วท. รุกสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอาเซียน นำทัพ 10 หน่วยงานจัดคาราวานวิทย์สานสัมพันธ์ไทย – สปป.ลาว

พิมพ์ PDF


 
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอาเซียน พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” อย่างยิ่งใหญ่ ยกขบวนหน่วยงานในสังกัด เสริมทัพด้วยพันธมิตร สสส. และ สสวท. รวมกว่า 10 หน่วยงาน นำนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จากไทยไปจัดแสดงในช่วงวันเด็กสากล ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

 
     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคนและยิ่งทวีความสำคัญขึ้นทุกวัน เพราะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นปัจจัยในการสร้างรายได้จากการนำความรู้มาผลิตสินค้าและบริการ เราจึงกำลังเดินเข้าสู่ “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้” ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนสังคม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมกำลังคนเข้าสู่สังคมดังกล่าว กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์” ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ดำเนินการมากว่า 10 ปี โดยตระเวนจัดแสดงไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี และการนำคาราวานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงใน สปป.ลาว ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่เป็นการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนของอาเซียนได้ อีกทั้งยังเป็น “ทูตวิทยาศาสตร์” ในการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งกันและกัน โดยผู้ที่ได้มาเข้าชม จะได้โอกาสเปิดมุมมองใหม่ ๆ ว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ใช่เรื่องเข้าใจยาก จากการนำเสนอที่น่าสนใจผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการเล่นอย่างสนุกสนาน  
 
 
     นิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวง นำโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นแม่งานหลักในการจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ได้นำนิทรรศการ Basic Science and Taxidermy มาจัดแสดง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กลศาสตร์ มวล พลังงาน การเคลื่อนที่  ไฟฟ้า แม่เหล็ก การรับรู้เรื่องแสง เสียง เกมกลต่าง ๆ และสัตว์สตัฟฟ์ในแบบ Taxidermy  ที่เป็นการเลียนแบบอิริยาบถตามธรรมชาติดุจมีชีวิตจริง โดมดูดาวเคลื่อนที่ ห้องทดลองเรื่องเคมีในบ้าน และการแสดงทางวิทยาศาสตร์เรื่องอากาศโชว์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) นำนิทรรศการความรู้ทางดาราศาสตร์ มาร่วมแสดงผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ และหลุมดำ พร้อมไขข้อสงสัยเรียนดาราศาสตร์ไปทำไม พิเศษสุดกับการโชว์ชิ้นส่วน “อุกกาบาต” ของจริงจากนอกโลก (Campo del Cielo) หนักกว่า 70 กิโลกรัม ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิเกิล ตกมาสู่พื้นโลกเมื่อประมาณ 4,000-5,000 ปีที่แล้ว โดยนำมาจากประเทศอาร์เจนตินา พร้อมเปิดหมดเปลือกมีอะไรในกล้องโทรทรรศน์
 
 
     สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) จัดเตรียมชุดนิทรรศการความรู้เรื่องนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมทั้งฐานกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้เรื่องรังสีในสิ่งแวดล้อม  ความรู้ค่าครึ่งชีวิตและการคำนวณหาค่าครึ่งชีวิต  การใช้เครื่องสำรวจรังสีเพื่อใช้วัดปริมาณรังสี  และการจำลองการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำกิจกรรม มหัศจรรย์พลาสติก เป็นกิจกรรมที่สอนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพลาสติกที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน การสังเกต และการแยกประเภทของพลาสติก นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังได้สนุกกับกิจกรรมการทดลองประดิษฐ์พวงกุญแจจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้และสนุกกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวอีกด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำกิจกรรมเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำและสีผสมอาหาร สถาบันวิจัยแสงซินโคร- ตรอน (สซ.) นำกิจกรรมการสาธิตและทดลองเกี่ยวกับการผลิตแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำกิจกรรม การปลูกผักปลอดสารพิษ Hydroponic สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) มาโชว์ภายในงาน พร้อมนำเสนอระบบการติดตามการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ สปป.ลาว จากข้อมูลดาวเทียม 
 
 

      นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม อีก 2 แห่งคือ สำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) นำนิทรรศการ Check in คนทันควัน ที่ให้ความรู้เรื่องภัยใกล้ตัวจากบุหรี่ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่นำเสนอกิจกรรมการประดิษฐ์และทดลองแบบ Hands on 
     อพวช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์แล้ว อพวช. ยังได้ขยายฐานความรู้สู่ทุกภูมิภาคด้วยการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมกว่า 1 ล้านคน สำหรับ “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ถือเป็นโอกาสอันดีที่ อพวช. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ขยายฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรก และหวังว่าในอนาคต อพวช. จะมีโอกาสนำนิทรรศการไปจัดแสดงยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันต่อไป และนอกจากการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ในครั้งนี้แล้ว อพวช. ยังถือโอกาสจัดประชุมทวิภาคี เรื่อง ความร่วมมือด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์” ระหว่าง อพวช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว เพื่อร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งในด้านดังกล่าวต่อไปในอนาคต
 
   
 
 
ข้อมูลจาก  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
นางสาวฐาปนี อัศวโชคชัย
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 มือถือ 085 772 9955 โทรสาร 0 2577 9911
สำนักงานใหญ่ : เทคโนธานี  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
โทร.  0 2577 9999  โทรสาร  0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th
 
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
 
Tags ลาว
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป