กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รองนายก พร้อมด้วย รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์

รองนายก พร้อมด้วย รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์

พิมพ์ PDF

“ยงยุทธ” ชื่นชม รร.กำเนิดวิทย์ผลิตบัณฑิตเน้นความรู้สู่การใช้งานจริง ด้าน “พิเชฐ”แนะเติมความเข้มเรียนรู้วิทย์ฯ ควบคู่กับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เชื่อตอบโจทย์  “เรียนแล้วทำประโยชน์อะไรให้ประเทศ”
  25 มิถุนายน 2558  โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง/ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์  รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธีจ.ระยอง ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่ม ปตท. และเป็นโครงการถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบในปี 2558 โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้บริหารผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองแห่ง ให้การต้อนรับ
 
     ภายหลังการเยี่ยมชม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ที่ทำให้บรรยากาศของโรงเรียนเหมือนจำลองมาจากภาพยนตร์ จูราสสิคพาร์ค แตกต่างกันตรงที่เนื้อหาในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์อยู่ผิดที่ผิดทาง แต่ในที่แห่งนี้วิทยาศาสตร์อยู่ถูกที่ถูกทาง ซึ่งจะทำให้การผลิตบัณฑิตเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ดังเช่น หลุยส์ ปาสเตอร์ ที่ได้ทั้งความรู้และใช้งานได้จริงเช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่ได้กล่าวชื่นชม ความฝันของดร.ไพรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโรงเรียนวิทย์ฯ ที่ต้องการเห็นจากมวลอากาศในโรงเรียน พร้อมเสนอแนะให้โรงเรียนพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปพร้อมๆ กัน เด็กกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคต จำเป็นต้องปลูกฝังปรัชญาชีวิตไว้กับพวกเขาตั้งแต่เยาว์วัย พร้อมตอบโจทย์ “เมื่อเก่งแล้ว จะทำให้อะไรให้ประเทศไทย”
 
     สำหรับโรงเรียนกำเนิดวิทย์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือ Kamnoetvidya Science Academy : KVIS นั้น  เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยภาคเอกชน มีจุดเด่นสำคัญ คือมีการจัดการศึกษาแบบวัดตัวตัด หรือการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดห้องเรียนเพียง 18 คนต่อห้อง ซึ่งในปีการศึกษา 2558 เปิดเพียง 4 ห้อง โดยได้ทำการคัดเลือกนักเรียนหัวกะทิเพียง 72 คน จาก 5,000 คน ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเกรดเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์จะได้รับทุนการศึกษาประมาณ 1 ล้านบาทต่อคนต่อปี โดยกลุ่ม ปตท. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ 
 
        ส่วนสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เน้นการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักวิจัยที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสถาบันนี้ตั้งเป้าเป็น 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกภายใน 20 ปี คือปี 2578

รายละเอียดเพิ่มเติมประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป