กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สินค้า

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. Clipping วท ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ ตะกร้าข่าว "บิ๊กตู่"หนุนผลิตสินค้าผ่านมอก.ใช้จริง    พิมพ์ไทย  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... Advanced Nano-characterization Center: NANC ) ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่มีการบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
33. วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โชว์ผลงานและการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพภายใต้โครงการยกระดับ ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... โดยสินค้าที่ส่งประกวดกับ TCELS คือ ไรซ์ เนเชอรัลแฮร์เซรั่ม และ ไรซ์ เนเชอรัลแฮร์เอสเซนส์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหลักของผมร่วง และ สร้างผมใหม่ภายใน 2 เดือนซึ่งเป็นงานวิจัยจากข้าวหอมมะลิไทย โดยคนไทย ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... (เมดิโคโพลิส) หรือเวชนคร ให้เป็นเมืองสุขภาพที่ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง รองรับการขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศเพื่อบ้านในยุคเออีซี ทั้งนี้ เนื่องจากจ.ปราจีนบุรีมีเขตพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาคือพระตะบองและเสียมเรียบ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
...        “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้ จะส่งผลถึงการตลาดของสินค้าและแนวโน้มของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งที่ส่งถึงผู้ประกอบการ SMEs ให้เริ่มทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการสินค้าในตลาดโลก ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
37. Clipping วท ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH สวทช.เปิดคอร์สพัฒนาสินค้ารับสูงวัย กรุงเทพธุรกิจ  ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
... ซึ่งผลตอบรับจากพนักงานที่สวมใส่เสื้อผ้า CoolMode ล้วนรู้สึกชื่นชอบ สวมใส่สบาย และไม่ร้อน นับเป็นการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดโลกร้อนด้วย” ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
...             โครงการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุนั้น สามารถพัฒนารูปแบบได้หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่จับตามองของหลายประเทศ ซึ่งทาง บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด ได้มองว่าตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดที่มีความสำคัญจึงได้เข้าร่วมโครงการกับ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
  สินค้าโอทอปภายในงาน                ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวความสำเร็จ 6 ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป