กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน

สวทช. รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน

พิมพ์ PDF

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

 

               (17 มิ.ย. 59)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบเกียรติบัตร CoolMode (คูลโหมด) หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน ในฐานะหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode จากโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน ในพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “เสื้อผ้า CoolMode กับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ โดยมีคุณสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคุณเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมเป็นผู้มอบเกียรติบัตร พร้อมกับบริษัทผู้พัฒนาเสื้อผ้า และหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode อีกหลายหน่วยงาน

 

 

               นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า “สวทช. ได้มีการผลิตและใช้เสื้อผ้า CoolMode ในโอกาสที่ สวทช. ครบรอบปีที่ 25 โดยผลิตออกมาเป็นสีเทาในลักษณะคล้ายสีเงิน (Silver) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบดังกล่าว ซึ่งผลตอบรับจากพนักงานที่สวมใส่เสื้อผ้า CoolMode ล้วนรู้สึกชื่นชอบ สวมใส่สบาย และไม่ร้อน นับเป็นการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดโลกร้อนด้วย”

               ทั้งนี้ เสื้อ CoolMode เป็นเสื้อผ้าลดโลกร้อนที่ตัดเย็บด้วยวัสดุที่ผ่านการรับรองโดยเครื่องหมาย CoolMode มีคุณสมบัติพิเศษด้านการระบายอากาศที่ดี ทำให้สามารถอยู่ในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิมากกว่า 25 องศาเซลเซียสได้โดยไม่อึดอัด ซึ่งการปรับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นจากเดิมเพียง 1 องศาเซลเซียส จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 15,000 ล้านบาท และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานได้ถึง 3,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ข้อมูลอ้างอิงจาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th

 

 

ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เผยแพร่โดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป