กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... 27 มีนาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย ในการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ให้การ ต้อนรับนายเฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะซึ่งเดินทางโดยตรงจากเมืองคุณหมิง  เพื่อประชุมคณะทำงานร่วมไทย-จีน ...
อาทิตย์, 01 มีนาคม 2015
33. กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือการจัดตั้ง Hubei-Thailand Technology Transfer Center
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Thailand - Hubei Technology Transfer Center ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับได้ศึกษาดูงานด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ มณฑลหูเป่ย ...
พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015
... the work Readiness and Employability” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว กิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี การแสดง แสง สี เสียง “1 นามสถาบันในดวงใจ สู่1 ทศวรรษเกริกไกร นามราชมงคลล้านนา” การแสดงชุดพิเศษจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
... เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น         โครงสร้างของอุทยานดาราศาสตร์ ประกอบด้วย        - อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
36. กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือการจัดตั้ง Hubei-Thailand Technology Transfer Center
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-หูเป่ย Thailand - Hubei Technology Transfer Center ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับได้ศึกษาดูงานด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
เสาร์, 17 มกราคม 2015
... ระหว่างสดร. และหอดูดาวยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องอินโดนีเซีย โรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยมีดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
... กับคณะนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สถานีวิจัยขั้วโลกใต้ เกรทวอลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ โดยนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยที่ผ่านการ     คัดเลือกคือ ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
... เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนายทาเกฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย ...
เสาร์, 20 ธันวาคม 2014
... จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานพิธีเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการแข่งขันกีฬาทั้ง 4 รายการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ...
พุธ, 29 ตุลาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป