กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐ ร่วมเปิดงานฉลองครบรอบ 10 ปี มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ที่พึ่งของชุมชน

ดร.พิเชฐ ร่วมเปิดงานฉลองครบรอบ 10 ปี มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ที่พึ่งของชุมชน

พิมพ์ PDF

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชน ภายใต้แนวคิด “Global Concerns, Local Solutions” ร่วมกับ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี และ ศ.สวาสดิ์ ไชยคุณา อดีตอธิการบดี พร้อมเดินชมผลงานถ่ายทอดเรื่องราวราชมงคลล้านนา และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

     วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีนั้นถือได้ว่าเป็นวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย นับจากเมื่อ ปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ได้สถาปนาขึ้นเป็น 1 ใน 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จวบจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2558 นี้ ถือได้ว่าเป็นการครบรอบ 10 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่เป็นเพียงสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานเพียงเท่านั้นแต่ มทร.ล้านนา ยังเป็นสถาบันที่ได้ให้โอกาส และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป
 
 
     กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการโครงการตามพระราชดำริ นิทรรศการผลงานวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ International Forum ในหัวข้อ Trends andChallenges of Work – IntegratedLearning:Enhancing the work Readiness and Employability” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว กิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี การแสดง แสง สี เสียง “1 นามสถาบันในดวงใจ สู่1 ทศวรรษเกริกไกร นามราชมงคลล้านนา” การแสดงชุดพิเศษจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีเกียรติ จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้วย โดยจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป