กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.ร่วมเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2557

รมว.วท.ร่วมเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2557

พิมพ์ PDF

            ( วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ) เวลา 18.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานพิธีเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการแข่งขันกีฬาทั้ง 4 รายการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 การแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี และฟุตบอลหญิงรายการ AFC Women’s Asian Cup 2014 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 


          ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันกีฬาทั้ง 4 รายการดังกล่าว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ปรับยอดเงินรางวัลให้นักกีฬาเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ จากหลักเกณฑ์ปกติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,475,000 บาทภาพโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ นายรัฐพล หงสไกร
เขียนข่าวและเผยแพร่โดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

02 354 3825

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป