กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สมอ.

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. Cipping วท. ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...   กรุงเทพธุรกิจ 8 สมอ.ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน จัดงาน ...
พุธ, 17 มิถุนายน 2015
... เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก       เนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลกในปีนี้ สมอ. และหน่วยรับรองระบบงานของไทย ทั้ง 4 แห่ง ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการในหัวข้อ ...
พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015
... ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... ได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ. มว. และ สมอ.ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทางฝ่ายลาวต้องการขอการรับรองห้องปฏิบัติการ IEC 17011 และ วศ. พิจารณาเห็นว่า การทำมาตรฐานอุตสาหกรรม ต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนการขอใบรับรองอาจใช้เวลา ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
...                   4. ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐาน เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้รับชอบในการประกาศมาตรฐานทั่วไป และมาตรฐานแบบบังคับ ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
... สวนสนุก สมอ. ที่นำสวนสนุกและกิจกรรมประกวดภาพระบายสีมาสร้างสีสันภายในงาน         การร่วมกิจกรรมบนถนนสายวิทยาศาสตร์นี้ ทางผู้จัดงานได้เตรียมพาสปอร์ต เป็นหนังสือเดินทางบนถนนสายวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายความสามารถของเด็กๆ ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
... และอยู่ในระหว่างการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองเร็ว ๆ นี้ วว. โดยฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ (ฝนว.) มีทิศทางการวิจัยและพัฒนาวัสดุประเภทพลาสติกชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อม ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
... และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) จึงได้ร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน  เน้นช่วยแก้ปัญหา พัฒนาการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมให้สามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ...
จันทร์, 25 สิงหาคม 2014
... การยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้พัฒนาและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มความยอมรับและมั่นใจแก่ผู้บริโภค ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
... (OTOP) และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่กำหนดเกณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย แต่ยังมีผู้ประกอบการที่ผลิตผ้าทอหลายรายที่ยังไม่สามารถขอการรับรองตามมาตรฐาน  ...
พุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป