กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สปป.ลาว

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
         (31 พ.ค. 2558) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง สปป.ลาว นำโดย ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะเจ้าบ้านจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ดร.พิเชฐ ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมลาว พลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมผู้บริหารหน่วยงาน ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
... สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2558  ภายใต้กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-สปป.ลาว” ...
เสาร์, 30 พฤษภาคม 2015
...  และกรมมาตรฐานและวัดแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สปป.ลาว  ได้ร่วมลงนามโครงการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานและมาตรฐาน ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015
... ครั้งที่ 16 ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ช่วงปลายปี 2558 และขณะนี้ยังมีบางประเทศยังไม่เห็นด้วยกับท่าทีดังกล่าว  2.การเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Talent Mobility-ATM) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
... Ministerial Meeting on Science and Technology: AMMST) ครั้งที่ 16  ณ สปป.ลาว            ประเด็นที่ไทยจะผลักดัน           ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... เป็นต้น - การเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์อาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology: AMMST) ครั้งที่ ๑๖ ในปลายปี 2558 ณ สปป.ลาว          ประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งนี้ ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
... ๑๖ ณ สปป.ลาว                       ในการประชุม ASEAN COST ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย วทน. ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครอบคลุมใน 14 สาขา นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนานโยบายแห่งชาติญี่ปุ่น ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
50. รอง ปกท.ต้อนรับ Mr.Inder Jit Singh,Director General of Science and Technology,India พร้อมคณะ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำหรับผลที่จะได้รับนั้น เป็นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมมายังภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย สหภาพพม่า สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งเอเชียใต้ (ศรีลังกา เนปาล)     ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป