กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิเชฐฯ เตรียมทัพคาราวานวิทยาศาสตร์ มุ่งสู่นครเวียงจันทน์ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว

พิเชฐฯ เตรียมทัพคาราวานวิทยาศาสตร์ มุ่งสู่นครเวียงจันทน์ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว

พิมพ์ PDF

 
      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหารกระทรวง เตรียมเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2558  ภายใต้กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-สปป.ลาว” โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
 
 
การจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-สปป.ลาว เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงาน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ประกอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ,สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ,สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช.),กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นอกจากนี้ อพวช. ยังได้เชิญหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
 
 
     การเดินทางไปเยือน สปป.ลาว ของ ดร.พิเชฐฯ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นประธานในพิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รมว.วท.แห่ง สปป.ลาว แล้ว รมว.วท.ของไทยจะร่วมสังเกตการณ์การประชุมทวิภาคี เรื่อง “ความร่วมมือด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์” ระหว่าง อพวช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว อีกด้วย


ข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» อุทยานวิทยาศาสตร์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป