กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลำปาง

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [วิดีโอ, คลิป, กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ลำปาง]  ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
Tags: [ข้าวแต๋น, สับปะรด, สทอภ., ลำปาง]  ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
Tags: [กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ลำปาง]  ...
พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015
Tags: [บูรณาการ, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อสวท.]  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ, เครือข่าย, ชุมชน, แปรรูปอาหาร, คลินิกเทคโนโลยี, น่าน, ลำปาง]  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
Tags: [ปรมาณู, ค่าย, ลำปาง, รังสี, นิวเคลียร์, ปลอดภัย]  ...
ศุกร์, 04 กันยายน 2009
... ลำปาง ตราด ภูเก็ต ขอนแก่น มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 997 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 29 ราย เหลือเป้าหมาย 968 ราย โดย 222 รายได้รับคูปองฯ และ 14 รายได้รับคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาจนสำเร็จ รวม 236 รายจากเป้าหมาย ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
                   27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง / นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
... โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง มีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2,260 สถานประกอบการ มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 500 ล้านตันต่อปี และมีหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... ปทุมธานี ตรัง สุราษฎร์ธานี ลำปาง และตราด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559   มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 781 ราย และผ่านการพิจารณาครั้งที่ 1 มากถึง 419 ราย หรือร้อยละ 54 โดยในจำนวนนี้ ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป