กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลานกรีฑา

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, พื้นลู่, ลานกรีฑา, ยาง]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์]  ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [วศ., แปรรูปยาง, ลู่กรีฑา, ฝึกอบรม, ลานกรีฑา, สร้างลู่]  ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
... (4) การพัฒนาสร้างอาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน ชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก (สะดวก-ง่ายในการรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้ง) และ (5) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลเพื่อกระบวนการผลิตยางเตรียมพื้นลู่-ลานกรีฑา ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งประสบความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑาที่ได้มาตรฐาน มอก. เรียบร้อยแล้วโดยนำร่องสร้างลู่ลาน-กรีฑา ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
7. ก.วิทย์ส่งมอบลู่ลานกรีฑา - ลานอเนกประสงค์
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
ก.วิทย์ส่งมอบลู่ลานกรีฑา - ลานอเนกประสงค์ ที่มา : NBT NEWS ก.วิทย์ส่งมอบลู่ลานกรีฑา - ลานอเนกประสงค์ ตลอตจากยางธรรมชาติ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
...  โดยนวัตกรรมที่มานำเสนอครั้งนี้ ดร.พิเชฐ กล่าวว่า หน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับยางพาราที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ในระยะยาว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
         วันนี้ 18 ธันวาคม 2558 / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบลู่ลานกรีฑา ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... (อบจ.) จำนวนมากให้ความสนใจลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานเอนกประสงค์ที่ใช้ทำจากยางธรรมชาติ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการทำลานลู่วิ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อบต.ละ 5,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 36,000,000,000 ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป