กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฟิลิปปินส์

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... Station Workshop) โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ใน 3 ปี ข้างหน้า ได้แก่ ประเทศสิงค์โปร ในปี พ.ศ. 2558, ฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2559 และมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2560 ตามลำดับ โดยทุกประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานในทุกครั้ง ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
... 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์,เวียดนาม และไทยจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลน้ำ เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงแบ่งปันข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแต่ละประเทศ ...
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2015
... ผู้แทนประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม SEA MODA ครั้งนี้ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย ร่วมนำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์ของแต่ละประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ ...
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2015
... โดยประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม    ...
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2015
... ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม  กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม                   ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม     การประชุม ASEAN COST กำหนดจัดปีละ 2 ครั้ง โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
27. สดร. เปิด! ค่ายดาราศาสตร์เยาวชนอาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       รศ. บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดค่ายดาราศาสตร์เยาวชนอาเซียน ต้อนรับเยาวชนมัธยมปลายจากประเทศเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ...
จันทร์, 27 ตุลาคม 2014
28. ปส. จับมือไอเออีเอ เพิ่มทักษะบุคลากรในภูมิภาคเอเชีย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... รวมทั้ง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จากประเทศต่างๆ ภายใต้เครือข่าย ANSN อาทิ บังคลาเทศ  อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  เวียดนาม และไทย ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
29. นักมาตรวิทยาไทยร่วมถ่ายทอดความรู้ ความเป็นเลิศด้านการวัดระดับนานาชาติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... แก่ผู้รับทุนจากประเทศ ได้แก่ อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ เวียดนาม รวมทั้งจากหน่วยงานอื่นในประเทศไทย  ซึ่งจะทำให้ชื่อเสียงของนักมาตรวิทยาไทย ได้รับการกล่าวขาน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
... มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 90 ท่าน            คำว่า “แสงซินโครตรอน” อาจเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับใครหลายๆ ...
อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป