กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

นักมาตรวิทยาไทยร่วมถ่ายทอดความรู้ ความเป็นเลิศด้านการวัดระดับนานาชาติ

พิมพ์ PDF

 

           สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้นักมาตรวิทยาของสถาบันร่วมถ่ายทอดความรู้ความเป็นเลิศด้านการวัด  โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากร เนื่องจากนักมาตรวิทยาไทยมีศักยภาพ ความสามารถที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในกลุ่มสาขาการวัดด้าน Optical Comb และ He-Ne Laser ให้แก่ผู้รับทุนโครงการ APMP DEC จาก 7 ประเทศ


           APMP DEC (Asia Pacific Metrology Programme Developing Economics Committee) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือตามความต้องการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สมาชิกในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยการดูแลและประสานงานโครงการต่างๆ ให้แก่สมาชิกทั้งหมด 17 ประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดการอบรม ภายใต้หัวข้อ “Study for the uncertainty evaluation of the absolute optical frequency measurement by optical comb and He-Ne laser training” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี  โดยนักมาตรวิทยาไทยร่วมบรรยายให้ความรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น  แก่ผู้รับทุนจากประเทศ ได้แก่ อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ เวียดนาม รวมทั้งจากหน่วยงานอื่นในประเทศไทย  ซึ่งจะทำให้ชื่อเสียงของนักมาตรวิทยาไทย ได้รับการกล่าวขาน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  อย่างน้อยก็ในกลุ่มประเทศสมาชิกด้วยกัน  การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากทั้ง APMP DEC และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The Physikalisch-Technische Bundesanstalt : PTB) ซึ่งทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 


 

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา/นางสาวชณิกชา  จันทร์ศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 025775100 ต่อ 4226/4208 และ  เบอร์แฟกซ์ 025772823
อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป