กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พว.

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [พว., มอก., อุตสาหกรรม]  ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
2. รัฐมนตรี , พว.
(EventList / รัฐมนตรี , พว.)
               (6 ก.ค.59) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... (Medical Engineering) และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี       ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
...      ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... ปัจจุบันมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 12 บริษัท” ข่าวโดย: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... 3,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ข้อมูลอ้างอิงจาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th)      ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เผยแพร่โดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... (ITAP) สวทช. คุณชนากานต์ สันตยานนท์ คุณวลัยรัตน์ จังเจริญจิตต์กุล และ คุณพนิตา ศรีประย่า โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1381 หรืออีเมล chanaghan@nstda.or.th ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... หรือ Digital Economy”   ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... คือ การทำให้ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสร้างประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต หรือสร้างผลิตภาพ (Productivity) มากกว่าการเสพดิจิทัลเพื่อความบันเทิงเพียงด้านเดียว ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป