กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ก.อุตฯ กำหนดใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 6 ฉบับ สู่มาตรฐานสากล

ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ก.อุตฯ กำหนดใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 6 ฉบับ สู่มาตรฐานสากล

พิมพ์ PDF

               (6 ก.ค.59) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีเสวนา เรื่อง: "มอก.2691 สำคัญกับการพัฒนานาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไทยอย่างไร" 

 

               โดยมี ดร.อำพันธ์ ชมภูพงศ์ ผู้แทน สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผอ. ศูนย์นาโนเทค ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และดร.ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล นักวิจัยศูนย์นาโนเทค ร่วมเสวนา นอกจากนี้มีผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมรับฟังมาตรฐาน มอก. 2691 ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ได้นำเทคโนโลยีนาโน มาใช้ในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ภายหลังจากที่ สมอ. และศูนย์นาโนเทค สวทช. ร่วมกันจัดทำและกำหนดมาตรฐาน การใช้วัสดุนาโนเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง: กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี มอก. 2691 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ได้ประกาศมาตรฐาน มอก. 2691 ใช้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ จากทั้งหมด 7 ฉบับ เพื่อสร้างมาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2691 ซึ่งช่วยให้ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนใช้เป็นแนวทางในการผลิต การจัดเก็บ และจัดการวัสดุนาโน ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลต่อไป

 

 

          สำหรับรายละเอียดของ มอก. 2691 นั้น ได้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับวัสดุเฉพาะของวัสดุนาโน เช่น รูปร่าง ขนาด พื้นที่ผิว องค์ประกอบต่าง ซึ่งมาตรฐานจะบอกข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิต ควบคุมคุณภาพของวัสดุนาโน ให้ทุกรอบการผลิตมีคุณภาพสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาการส่งมอบผลิตภัณฑ์นาโน ระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้และผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วมาตรฐานดังกล่าว ยังมีแนวทางเพื่อกำหนดการควบคุมและผลิตวัสดุนาโน ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อใช้งานในระดับอุตสาหกรรมได้ อาทิ การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ เคมี และการใช้วัสดุนาโน การจัดการวัสดุนาโนและการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวทางในมาตรฐานดังกล่าวแนะนำอย่างชัดเจนและพร้อมให้อุตสาหกรรมต่างๆ นำไปใช้อย่างแพร่หลายเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นาเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้สู่สาธารณชน

 

 

ข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :         อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป