กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงาน

ทั้งหมด 101 ข้อมูลที่พบ

หน้า 10 จาก 11
... ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... โดยวันนี้มีการพิจารณา ๒ วาระ คือวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  วาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาส่วนที่กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
...   - รางวัลชนะเลิศ : ห้างหุ้นส่วนเพื่อนพลังงาน                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : บริษัท เทพวงศ์  จำกัด       ...
เสาร์, 21 พฤษภาคม 2016
... ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี  ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... ภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2526 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2534 และมีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... สามารถสร้างโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  (Opportunity) ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต (Zero Waste) พัฒนาอาชีพ (Occupation) เกิดนวัตกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรในประเทศ (National Resource Based) และมีส่วนร่วมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ปส. จึงได้ร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดการฝึกซ้อมร่วมการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่เหนือการกำกับดูแลที่พรมแดนประเทศไทย ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
      แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... โดยในทุกปีจะมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวนกว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ที่แบ่งออกเป็น 15 สาขา เช่น วิศวกรรม พืชวิทยา สัตวศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงานและการขนส่ง ...
เสาร์, 14 พฤษภาคม 2016
...      ดร.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ ได้กำหนดมาตรการปฏิบัติตนของประชาชนทั่วไป ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
100. Clipping วท ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 7 มจธ.จับมือ 4 องค์กรขับเคลื่อนพลังงานสีเขียว    ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป