กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. จัดอบรม บุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจเน้นความปลอดภัย ตามหลักสากล

ปส. จัดอบรม บุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจเน้นความปลอดภัย ตามหลักสากล

พิมพ์ PDF

                      
                                                สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab, Cath Lab) ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานกับรังสีอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน  ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอามารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

          ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการใช้รังสีเอกซ์มาสร้างภาพอวัยวะหรือส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนำไปวินิจฉัยโรค และใช้รังสีร่วมกับการรักษาโรคต่างๆ ที่เรียกว่า “รังสีร่วมรักษา (Interventional radiology)” กันอย่างแพร่หลายโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์สร้างภาพและเครื่องมือตรวจพิเศษดังกล่าว เช่น เครื่องตรวจวัดด้วยรังสีเอกซ์ (x-ray) และเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Lab, Cath Lab) เป็นต้น และจากรายงานผลตรวจปริมาณรังสีของบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ พบว่าผู้ปฏิบัติงานหลายรายได้รับรังสีสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี  ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab, Cath Lab) ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงานกับรังสี    เพื่อเกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ต่อประชาชน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

          นอกจากนี้ ปส. ยังมุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการในการป้องกันรังสีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1613


ข่าวโดย : สำนักงานปรมาณู (ปส.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand 
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป