กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. ย้ำมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีแนะประชาชนปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานสากล

ปส. ย้ำมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีแนะประชาชนปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานสากล

พิมพ์ PDF

 

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  แนะประชาชน ถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี

  ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวพบกล่องอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 พื้นที่เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ตรวจสอบกล่องดังกล่าวแล้วพบว่า เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม มีฉลากระบุเป็นสารอิริเดียม-192 ซึ่งเป็นสารต้นกำเนิดรังสีแกมมาที่มักใช้ในการตรวจสอบรอยแตกของชิ้นส่วนโลหะในโรงงานอุตสาหกรรม และไม่พบว่ามีสารรังสีรั่วไหลแต่อย่างใด ทั้งในบริเวณกล่องอุปกรณ์ดังกล่าวและพื้นที่บริเวณโดยรอบ และขณะนี้ ปส. ได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวกลับมาไว้ ปส. เรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในลำดับต่อไป

 

 

  ดร.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ ได้กำหนดมาตรการปฏิบัติตนของประชาชนทั่วไป เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย รวมถึงวิธีการสังเกตและตรวจสอบลักษณะของสิ่งที่คาดว่าจะมีสารกัมมันตรังสี ในเบื้องต้น คือ จดจำลักษณะรายละเอียดเบื้องต้นและห้ามแตะต้องวัสดุนั้นเป็นอันขาด โดยสังเกตลักษณะภายนอกว่ามีสัญลักษณ์ใบพัดสามแฉก สีม่วงแดงหรือสีดำบนพื้นสีเหลือง หรือมีตัวหนังสือที่จะประกอบด้วย ตัวอักษรตามด้วยตัวเลข เช่น Co-60, Cs-137, Ir-192 และมีตัวอักษร Bq หรือ Ci ติดอยู่หรือไม่ พร้อมทั้งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 08 9200 6243 (ตลอด 24 ชม.) นอกจากนี้ หลักการป้องกันรังสีเบื้องต้นและเป็นมาตรฐานสากล 3 ประการคือ อยู่ให้ห่างจากต้นกำเนิดรังสีให้มากที่สุด ใช้เวลาทำงานกับรังสีให้สั้นที่สุด และเลือกใช้เครื่องกำบังรังสีให้ถูกกับความแรงและชนิดของต้นกำเนิดรังสี

 

 

ดร.อัจฉรา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ประชาชนได้รับความมั่นใจในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันนี้กำลังจะมี พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้แทน พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นฉบับเดิม เพื่อความปลอดภัย รัดกุม และเข้มงวดมากขึ้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123-1124 

โดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123-1124 

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป