กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงาน

ทั้งหมด 101 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 11
Tags: [โครงการรีไซเคิลลำไย, ลำไย, พลังงานชีวมวล]  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
Tags: [รีไซเคิลลำไย, พลังงานชีวมวล, ลำไย]  ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
Tags: [ลำไยรีไซเคิล, ลำไย, พลังงานชีวมวล]  ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
Tags: [บริการข้อมูลข่าวสาร, ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, พลังงานสะอาด, ธีรวัฒน์ ปรีชาบุญฤทธิ์]  ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
25. พลังงานปรมาณู คืออะไร มาจากไหน มีความสำคัญอย่างไร
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [atom, physic, science, พลังงาน, ปรมาณู]  ...
จันทร์, 18 มกราคม 2010
26. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (หมู่บ้านพลังงานทางเลือก)
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, หมู่บ้าน, เกษตรอินทรีย์, พลังงานทางเลือก]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
27. หมู่บ้านพลังงานชีวภาพ
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, bio, energy, พลังงานชีวภาพ]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
Tags: [ปรมาณูเพื่อสันติ, พลังงาน, พรบ., ใบอนุญาต]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
29. บางจากฯ จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาวิจัยพลังงานทดแทน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พลังงานทดแทน]  ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2009
30. เทคโนโลยีมันสำปะหลังสู่ความหวัง...พลังงานทดแทน : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(โครงการกระทรวง/โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ)
Tags: [มันสำปะหลัง, พลังงานทดแทน]  ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป