กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานทดแทน

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [APCTT, 25 กย.57, พลังงานทดแทน, ประชุม]  ...
พฤหัสบดี, 25 กันยายน 2014
Tags: [เยี่ยมชม วว., 27 กย. 56, ห้องปฏิบัติการ, การทดสอบพลาสติก, การพัฒนาสาหร่าย, พลังงานทดแทน]  ...
อังคาร, 01 ตุลาคม 2013
Tags: [พลังงานทดแทน]  ...
อังคาร, 04 กันยายน 2012
Tags: [พลังงานทดแทน]  ...
อังคาร, 07 สิงหาคม 2012
Tags: [พลังงานทดแทน]  ...
พฤหัสบดี, 13 มกราคม 2011
6. บางจากฯ จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาวิจัยพลังงานทดแทน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พลังงานทดแทน]  ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2009
7. เทคโนโลยีมันสำปะหลังสู่ความหวัง...พลังงานทดแทน : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(โครงการกระทรวง/โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ)
Tags: [มันสำปะหลัง, พลังงานทดแทน]  ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
Tags: [พลังงานทดแทน, ผู้ตรวจราชการ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, วว., นวัตกรรม, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [พลังงานทดแทน, สัมมนา]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [สัมมนา, พลังงานทดแทน, เทคโนโลยี, การพัฒนา]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป