กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ประกอบการ

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงนามความร่วมมือภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้น” ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งจะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง พร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำบทบาทภารกิจของ สชวท. เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ บริษัท บุคคล สมัครเข้าเป็นสมาชิก ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... และต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าภาคอุตสาหกรรม นอกจาก โครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังมีโครงการที่น่าสนใจอีกหลายโครงการที่พร้อมจะให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของหอการค้าฯ คือการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและการดำเนินธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลและนึกถึงสังคมเป็นหลัก หอการค้าฯ จึงสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลในการพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าสู่ความเป็น ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
... นอกจากอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แล้วจะได้องค์ความรู้ของเครื่องมือนั้นในการผลิต โดยมีผู้ประกอบการเป็นต้นแบบในการพัฒนาและขยายผลต่อไปในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่ ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
26. Clippingวท ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  14 พ่อเมืองตรังจัดประชุมผู้ประกอบการ บ้านเมือง  ...
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
27. Clipping วท ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 15 เวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ  ...
อังคาร, 19 กรกฏาคม 2016
28. Clipping วท ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ก.วิทย์ สวทช. จับมือ ม.เกษตรศาสตร์และทีซีดีซีจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ   เดลินิวส์  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
      12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
30. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1.งา นสัมมนานานาชาติด้านนวัตกรรมอาหาร   2.งานสัมมนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร/นำเสนอผลงานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ  3.พิธีลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐส่งเสริม OTOP/SMEs ด้วย วทน. ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป