กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ ผนึก ก.ไอซีที จัดงานใหญ่ “Startup Thailand & Digital Thailand” บุก 3 หัวเมืองใหญ่

กระทรวงวิทย์ ผนึก ก.ไอซีที จัดงานใหญ่ “Startup Thailand & Digital Thailand” บุก 3 หัวเมืองใหญ่

พิมพ์ PDF


             ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานภาคเอกชน

 

             กลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (Innovation & Productivity) คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และ ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ร่วมแถลงข่าวงาน Startup Thailand & Digital Thailand ที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559 ที่เชียงใหม่ ขอนแก่นและภูเก็ต เพื่อต่อยอดความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาสตาร์ทอัพและเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงต้นปีนี้ อันจะทำให้ประเทศไทยก้าวเป็น ‘ประเทศไทย 4.0’ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

 

 
   

 

             ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างสังคมนวัตกรรม โดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในทุกมิติเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบกับเมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำแคมเปญ Startup Thailand เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทย รวมถึงแสดงจุดยืนของรัฐบาลที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างทั่วถึงทั้งประเทศไทย


             รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต่อว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน Startup Thailand 2016 และงาน Digital Thailand 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมงานทั้งสองงานกว่า 50,000 คนนั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ‘ประเทศไทย 4.0’ ของรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงไอซีที จึงร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพหลักอีกครั้งหนึ่ง ในการกระจายโอกาสให้กับคนไทยได้เห็นถึงพลังของประชาคมสตาร์ทอัพที่นำไอเดียผนวกกับเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน โดยงาน Startup Thailand & Digital Thailand จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน 3 จังหวัด ได้แก่  วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (CMECC) วันที่ 26 – 28 สิงหาคม ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  และปิดท้าย วันที่ 16 – 18 กันยายน ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า จังหวัดภูเก็ต

 

   
   

 

             ดร. อุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงไอซีที กล่าวเสริมถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า งาน Digital Thailand สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่จะนำพาประเทศไทย หรือวางพื้นฐานไว้ให้ไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งพลังของ Startup พลังนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญ โดยงาน Digital Thailand 2016 ที่กระทรวงไอซีที ร่วมกับพันธมิตรจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายให้เกิดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและโอกาสที่มาพร้อมกับโลกยุคดิจิทัล ดังนั้นการจัดงานใน 3 ภูมิภาคครั้งนี้จะทำให้เกิดการขยายผลในวงกว้างทั้งประเทศได้อย่างทั่วถึง เป็นงานที่สร้างการตื่นตัวให้กับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นหลัก ซึ่งเชื่อมโยงกับการส่งเสริม Startup เพื่อเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

  

 

             ด้าน คุณกานต์  ตระกูลฮุน กล่าวว่า ทางภาคเอกชน ดีใจมากๆ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้ การขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ Startup มีส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมให้อุตสาหกรรมเดิมที่เรามีอยู่ Startup จะมีส่วนสำคัญอย่างมาก ยิ่งมี Digital เข้ามาซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ 2 งานที่เคยจัดมาของ Startup Thailand และ Digital Thailand ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาในกรุงเทพฯ ถือว่าสำเร็จมากๆ ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ธุรกิจอุตสาหกรรมมาร่วมกัน โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ขอให้มาร่วม ท่านจะได้มาเห็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ และนี่คือ อนาคตของประเทศ

             ดร.เดช  เฉิดสุวรรณรักษ์  กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าฯ เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 9 หมื่นราย ส่วนใหญ่เป็น SMEs กว่า 85% จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของหอการค้าฯ คือการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและการดำเนินธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลและนึกถึงสังคมเป็นหลัก หอการค้าฯ จึงสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลในการพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าสู่ความเป็น Smart Enterprise โดยได้มีการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ YEC (Young Enterpreneur Chamber of Commerce) ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีแนวคิด วิธีการทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี ใช้ความรู้ที่เรียนมาจากสถาบันต่างประเทศหรือในประเทศที่มีชื่อเสียงมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองที่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อเปลี่ยนประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและการวิจัย เพื่อทำให้ภาคธุรกิจมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

 


             สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ได้ที่ www.thailandstartup.org  facebook.com/ThailandStartup  www.digitalthailand.in.th  facebook.com/digitalthailandday หรือ Call Center: 1313ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โทรศัพท์ 0-2017-5555
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โทรศัพท์ 0-2141-6747
 

ข่าวโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
ภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์/นายเอกชัย สุนทรเดช
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป