กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis

วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis

พิมพ์ PDF

 


              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 53 ปี ชูผลงาน “Food  for  the  Future” สนองนโยบายขับเคลื่อน Food  Innopolis ในรูปแบบการสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A,B,C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บรรเทาอาการปวดไมเกรนจากสมุนไพรสกุลเบญจมาศและเวชสำอางจากสารสกัดมะขามป้อม โชว์งานวิจัยขายได้เชิงพาณิชย์ “เวชสำอางนาโนจากสารสกัดเมล็ดองุ่น”

 


              ดร.พิเชฐ   ดุรงคเวโรจน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  โครงการนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) เป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้ คือ การสร้างนวัตกรรมอาหารที่สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารโลก ซึ่งครอบคลุมถึงอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น เช่น อาหารฟังก์ชั่นและโภชนเภสัชภัณฑ์ สารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันเพื่อสุขภาพ ฯลฯ อาหารพิเศษเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารฮาลาล อาหารโคเชอร์ อาหารสำหรับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพสูงเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหาร ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้คุณภาพสูง เช่น ผักและผลไม้ออร์กานิก ฯลฯ   รวมถึงกิจการที่สนับสนุนนวัตกรรมอาหารอย่างครบวงจร เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและการพิมพ์ บริการที่ปรึกษานวัตกรรม ฯลฯ 


              “...ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ลงนามร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำของเมืองไทยจำนวน 13 บริษัท หน่วยงานภาครัฐ 9 แห่ง มหาวิทยาลัย 12 แห่ง และอีก 1 สมาคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารให้เป็นรูปธรรม  โดยหวังว่าเมืองนวัตกรรมอาหาร จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารและช่วยให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร การพัฒนาพืชและสัตว์สำหรับเป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหาร และยังช่วยแก้ปัญหาผลผลิตที่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่า...” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าว

 


  

              ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวชี้แจงว่า  เพื่อสนองนโยบายขับเคลื่อน Food Innopolis  เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบการก่อตั้ง 53 ปีของ วว. ในปี 2559 จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติภายใต้แนวคิด “Food  for  the  Future” ขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A,B,C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  1.งา

นสัมมนานานาชาติด้านนวัตกรรมอาหาร   2.งานสัมมนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร/นำเสนอผลงานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ  3.พิธีลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐส่งเสริม OTOP/SMEs ด้วย วทน. 4.นิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี/บริการอุตสาหกรรม เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 53 ปี วว. (food for the Future/food  Innovation/Technology Transfer/Business  Matchi

ng) นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว วว. มีความภาคภูมิใจในการเปิดตัวผลงานใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้

              1.ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดไมเกรนจากสมุนไพรสกุลเบญจมาศ “

              4GRAINE"  วิจัยและพัฒนาจากสารสกัดดอกเก๊กฮวย มีประสิทธิภาพบรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบผงชงละลายน้ำ มีกลิ่นหอม สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกับยารักษาไมเกรนในกลุ่มอื่นๆ ผ่านการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สามารถกระตุ้น serotonin recept

or ได้เช่นเดียวกันกับยาในกลุ่ม  serotonin receptor agonist ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง ทั้งการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังแล้ว เมื่อศึกษาประสิทธิผลในอาสาสมัครพบว่า “4GRAINE" สามารถยับยั้งอาการปวดศีรษะไมเกรนได้โดยไม่พบผลข้างเคียงใดๆ จากการใช้ผลิตภัณฑ์

              2.ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากมะขามป้อม 

              Emsoftra®  เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางในโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากมะขามป้อมซึ่งมี 3 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับผิว ผลิตภัณฑ์สำหรับผม และผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก จุดเด่นของผลิตภัณฑ์โดยรวม คือ มีส่วนผสมของสารสกัดผลมะขามป้อมและสารสกัดผลมะแขว่นในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรให้แก่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ และฤทธิ์ต้านอักเสบ ทำให้มีคุณสมบัติโดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท้องตลาด สนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านที่เกี่ยวกับการบำรุงผิว บำรุงผม ต้านจุลินทรีย์และต้านอักเสบ นอกจากนี้ฤทธิ์ต้านอักเสบที่ดีของสารสกัดสมุนไพรยังช่วยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่าย

 

 

              3.ผลิตภัณฑ์เวชสำอางนาโนจากสารสกัดเมล็ดองุ่นสู่เชิงพาณิชย์   ผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. จากการดำเนินโครงการ “วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพจากกากเมล็ดองุ่นไทย” ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพต้านความแก่ (nano anti-aging cream) ฟื้นฟูผิวหน้า ประกอบด้วย 2 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ครีมสำหรับปกป้องผิวหน้าในเวลากลางวัน และครีมสำหรับฟื้นฟูผิวหน้าในเวลากลางคืน ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว  ขณะนี้ วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัทคอสซูติอินโนเวชั่นแลบบอราทอรี่ จำกัด นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ วว. ในการผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการ สู่การวางจำหน่ายทางการค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศต่อไป

 

 

   

 

 


สอบถามรายละเอียดได้ที่
Call center วว. โทร. 0 2577 9300
หรือที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เผยแพร่ข่าวโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
ภาพโดย : นายเอกชัย สุนทรเดช
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป